Registerredogörelse

1. Registeransvarig
Tallink Silja AB (senare "Tallink Silja")

2. Registrets namn
Club One -stamgästregister

3. Registrets ändamål
Medlemsskapet i Club One-programmet

4. Behandling av personuppgifter
Registret används för effektiv och god kund- och registervård, lagring och behandling av medlemmens poäng, samt för kundkommunikation och marknadsföring. Tallink Silja använder externa posttjänster för marknadsföring och kundkontakter. Registrerade uppgifter används i samband med resebokning och fakturering. 

Vid anslutning till Club One-programmet, ger man samtidigt sitt medgivande för lagring av inköpstransaktionerna i registret. Club One-programmet och medlemsskapet grundar sig till användandet av Tallink Siljas tjänster. Club One-medlemmar intjänar bonuspoäng och nivåpoäng för biljettinköp och inköp ombord. Inköp ombord registreras på kontot per inköpsställe.

5. Registrets innehåll

5.1 Medlemmens basinformation:
Registreringsdatum för medlemsskap, efternamn, förnamn, medborgarskap, gatuadress, postnummer, ort, födelsedatum, kön, hem- och arbetstelefonnummer, mobiltelefonnummer, e-postadress, barnens namn, födelsedatum och kön samt medgivandet till elektronisk marknadsföring och språk.

Parallellkortsinnehavarens efternamn, förnamn, medborgskap, kön, födelsedatum, e-postadress, mobiltelfonnummer och jobbtelefonnummer.

 5.2  Medlemmens anmälda intressen 
- Fiske
- Golf
- Utförsåkning
- Teater/Musikaler
- Konserter/Opera/Balett
- Dans
- Mat- och vinkultur
- Hälso- och spasemestrar

5.3 Kort- och medlemsuppgifter:  
Medlemsnummer, kortets och nivåns giltighetstid, kortnivån, korttyp (bas, resebyråanställd, personal, drivers ect.), alla inköp och antalet resor under nivåns giltighetstid.

5.4  Uppgifter om bonuspoäng, intjänandet och användandet:
Alla intjänade, använda bonuspoäng samt tillgängliga poäng för bonusresor under nivåns giltighetstid.

5.5  Uppgifter om resor 
Användandet av Club One-kortet: alla resebokningar/-inköp och inköp ombord per inköpsställe, summa i SEK, datum och klockslag.  Från resorna registreras fartygets namn och rutt, enkelresa eller kryssning, hyttkategori, antalet passagerare, valuta samt bokningsdag. I registret lagras även bokningsstället.   

5.6  Kundens godkännande och förbud:   
Förbud för DM-marknadsföring och telemarketing, förbud för trejde partners marknadsföring, sms- och e-postmarkandsföring.

5.7 Avslutat medlemsskap  
Kundens uppgifter bevaras i registret efter avslutandet av medlemmskap så länge som informationen inte längre är nödvändig för registerföraren eller tjänsten.

6. Uppgiftskällor
Club One-medlemmen godkänner på ansökningshandlingen att Tallink Silja registrerar de av kunden lämnade kontakt- och intresseuppgifterna och förbud. Senare kan kunden uppdatera sina kontaktuppgifter. Adressuppgifter uppdateras även via Postens och Bring CityMails uppdateringstjänster.

Via användandet av kortet registrerar Tallink Silja inköp från boknings- och kassassystem. Uppgifterna om bonus- och nivåpoäng hämtas från Tallink Siljas datasystem

7. Utlämnandet av uppgifter till marknadsföring
Registret lämnas inte till en utomstånde part, information som lämnas till myndigheten bestäms i lagen.

8. Medlemmens rättigheter
De personer som lämnat information har rätt att kontrollera vilka uppgifterna har registrerats i Club One-registret och begära att felaktiga uppgifter korrigeras. Begäran om saken framförs till registrets kontaktperson skriftligt. De begärda uppgifterna skickas skriftligt till medlemmens adress i registret.

9. Registerskydd

9.1 Pappersmaterial:
Anmälningsblanketter och andra manuellt hanterade personuppgifter innehållande dokument förstörs efter behandlingen.

9.2. Lagrade uppgifter i Databasen
Endast vissa Tallink Siljas anställda har rätt att sköta Club One-register. I databasen finns olika användarnivåer, användarnas rättigheter att hantera uppgifter är begränsade. Alla användare har eget användarnamn och lösenord för att logga in. Systemet är skyddat med brandväg för att hindra dataintrång utifrån.  

10. Kontaktperson
Tallink Silja AB

Club One Sales Support
Box 27295
102 53 Stockholm