Införselbestämmelser

Här finns grundläggande information om införselbestämmelser och importrestriktioner. Mer information och detaljerade instruktioner hittar du på Tullverket.se
Kom ihåg att det är passagerarens ansvar att själv ta reda på införselbestämmelserna.

Införselbestämmelser
Bekanta dig med Tullverkets riktlinjer gällande införselbestämmelser och importrestriktioner innan du ankommer till Sverige. Importrestriktionerna påverkas av vilken rutt du reser. 

Exportbestämmelser
Kontrollera importrestriktionerna och bestämmelserna i destinationslandet före avgång. Vid frågor om import av till exempel varor, kontakta destinationslandets tull eller ambassad.
Finlands tull
Estlands tull


Införselbestämmelser på resor med fartyg som passerar Åland:

För vissa områden utanför EU:s skatteområde, exempelvis Åland, gäller reglerna för införsel av alkohol för privat bruk från ett icke EU-land, alltså handlar du ombord på ett fartyg som lägger till i Åland gäller nedanstående när du handlar Taxfree ombord. Detta med anledning av att fartygen mellan Sverige-Finland och Sverige-Estland anlägger Åland som ligger utanför EU:s skatteområde.

Nedanstående kvoter får skatte-/tullfritt föras in till Sverige:

 • 1 liter spritdryck (alkoholhalt som överstiger 22%) eller 2 liter starkvin (alkoholhalt mellan 15-22%) inklusive mousserande vin
 • 4 liter vin (vin och annan alkoholdryck med alkoholhalt mellan 3,5-15%)
 • 16 liter starköl* (alkoholhalt som överstiger 3,5 %)
 • Övriga inköp max 4300 kr / 430 €. Gäller kläder, accessoarer, parfym, snus etc.
  *Mellan Stockholm-Åland gäller 2 l/rutt.

Tull och punktskatt att betala för alkoholvaror som överstiger resanderansonen:

 • Spritdryck, tull 4 kr/l, skatt 262 kr/l
 • Starkvin, tull 2 kr/l, skatt 81 kr/l
 • Vin, tull 1 kr/l, skatt 36 kr/l
 • Starköl, tull 3 kr/l, skatt 20 kr/l

Tillåten kvot för tobaksprodukter att föra in till Sverige från ett land utan för EU för privat bruk:

 • 200 cigaretter eller
 • 100 cigariller eller
 • 50 cigarrer eller
 • 250g röktobak

Om du är bosatt i Sverige gäller följande förutsättning:

 • utlandsvistelsen varat längre än 20 timmar

Övriga taxfree-produkter

 • tillåtet att importera/exportera snus för ett värde på max 430 € / 4300 kr för privat bruk
 • gäller även övriga taxfree-produkter (ej tobak och alkohol) som ingår i kvoten


Inköp i gjorda i Finland eller Estland

Regler gällande införsel av alkohol från ett EU-land gäller när du handlat i land i ett annat EU-land (Finland eller Estland), förutsatt att du kan uppvisa ett kvitto på var varorna är köpta, som bevis på att de är inhandlade i land och ej ombord.

Följande kvoter används av Tullverket som riktlinjer för skattade produkter som får föras in till Sverige:

 • 10 liter sprit (alkoholhalten överstiger 22 volymprocent)
 • 20 liter starkvin (alkoholhalt överstiger 15, men inte 22 volymprocent)
 • 90 liter vin (alkoholdryck som överstiger 3,5, men inte 15 volymprocent)
 • 110 liter öl

Följande kvoter används av Tullverket som riktlinjer för tobaksprodukter att föra in till Sverige från ett annat EU-land för privat bruk:

 • 800 cigaretter
 • 400 cigariller
 • 200 cigarrer
 • 1 kilo röktobak

Du får föra in alkohol i Sverige (utan att betala svensk alkoholskatt) vid resa från ett annat EU-land under förutsättningen att:

 • du kan styrka att alkoholen är skattad i ett annat EU-land
 • alkoholen är avsedd för ditt eller för din familjs* egna bruk
 • du ska själv ha handlat och transportera varorna till Sverige
 • du är minst 20 år gammal
  *Familj avser närmast anhörig som du bor i samma hushåll med (till exempel hustru eller man).

Livsmedel

Livsmedelsverket rekommenderar att inte ta med sig vildsvinskött eller livsmedel tillverkade av vildsvinskött från Baltikum, Ryssland, Polen och Tjeckien. Detta för att förhindra afrikansk svinpest från att spridas till Sverige och Finland. Läs mer på www.livsmedelsverket.se
 

Snusförsäljning ombord

 

 • Snusförsäljning sker på fartygen som trafikerar Stockholm-Tallinn-Stockholm
 • Snusförsäljning sker på fartyget Silja Symphony som trafikerar under svensk flagg samt
 • På fartygen Silja Serenade* och Baltic Princess** som trafikerar under finsk flagg sker snusfärsäljning endast på svenskt territorialvatten
*Helsingfors-Stockholm -rutten, Silja Serenade: Från Helsingfors till Stockholm kl 08.00-09.30 och från Stockholm till Helsingfors kl 17.00-21.30 (båda tiderna är svensk tid)
**Åbo-Stockholm -rutten, Baltic Princess: Från Åbo till Stockholm kl 06.30-07.00 och från Stockholm till Åbo kl 09.00-12.30 (båda tiderna är finsk tid)
 

Åldersgränser för import till sverige
 
Åldergränser för import Alkohol över 22% Alkohol under 22% Vin Öl Tobak
Till Sverige 20 år 20 år 20 år 20 år 18 år
Till Finland 20 år 18 år 18 år 18 år 18 år
Till Estland 18 år 18 år 18 år 18 år 18 år