Införselbestämmelser

Här finns grundläggande information om köpkvoter för införsel av varor till Sverige. 

Införselbestämmelser
Bekanta dig med Tullverkets riktlinjer gällande införselbestämmelser och importrestriktioner innan du ankommer till Sverige. Regler kan skilja sig baserat på din resväg. 

Exportbestämmelser
Kontrollera importrestriktionerna och bestämmelserna i destinationslandet före avgång.
Kontakta Finlands tull, Estlands tull eller ankomstlandets amabassad vid frågor.

Kom ihåg att det är passagerarens ansvar att själv ta reda på införselbestämmelserna och exportbestämmelserna.

Införselbestämmelser på resor med fartyg som passerar Åland:

På våra fartyg som trafikerar via Åland erbjuder vi Taxfree-försäljning ombord. Åland tillhör inte EU:s skatteområde och införsel av alkohol för privat bruk räknas som varor köpta i ett icke EU-land. För produkter inköpta i Taxfreen ombord gäller följande.

Nedanstående kvoter får skatte-/tullfritt föras in till Sverige:

 • 1 liter spritdryck (alkoholhalt som överstiger 22%) eller 2 liter starkvin (alkoholhalt mellan 15-22%) inklusive mousserande vin
 • 4 liter vin (vin och annan alkoholdryck med alkoholhalt mellan 3,5-15%)
 • 16 liter starköl* (alkoholhalt som överstiger 3,5 %)
  *Mellan Stockholm-Åland gäller 2 liter/rutt.
 • Övriga inköp max 4700 SEK. Gäller kläder, accessoarer, parfym, snus etc.

Tull och punktskatt att betala för alkoholvaror som överstiger kvoten:

 • Spritdryck, tull 4 SEK/liter, skatt 265 SEK/liter
 • Starkvin, tull 2 SEK/liter, skatt 85 SEK/liter
 • Vin, tull 1 SEK/liter, skatt 38 SEK/liter
 • Starköl, tull 3 SEK/l, skatt 21 SEK/liter

Tillåten kvot för tobaksprodukter att föra in till Sverige från ett land utanför EU för privat bruk:

 • 200 cigaretter eller
 • 100 cigariller eller
 • 50 cigarrer eller
 • 250g röktobak eller
 • 250g övrig tobak eller
 • ett proportionellt urval av dessa tobaksvaror

Om du är bosatt i Sverige gäller följande förutsättning:

 • utlandsvistelsen varat längre än 20 timmar

Övriga taxfree-produkter

 • tillåtet att importera/exportera snus för ett värde på max 4700 SEK för privat bruk
 • gäller även övriga taxfree-produkter (ej tobak och alkohol) som ingår i kvoten

Inköp gjorda i Finland, Estland eller på fartyg som inte passerar Åland

Regler gällande införsel av alkohol inhandlat i ett annat EU-land (exempelvis Finland eller Estland) gäller förutsatt att du kan uppvisa ett kvitto som bevis på att varorna är inhandlade i land och ej ombord.

Följande kvoter används av Tullverket som riktlinjer för skattade produkter som får föras in till Sverige:

 • 10 liter sprit (alkoholhalten överstiger 22 volymprocent)
 • 20 liter starkvin (alkoholhalt överstiger 15, men inte 22 volymprocent)
 • 90 liter vin* (alkoholdryck som överstiger 3,5, men inte 15 volymprocent)
  *Max 60 liter mousserande vin.
 • 110 liter öl

Följande kvoter används av Tullverket som riktlinjer för tobaksprodukter att föra in till Sverige från ett annat EU-land för privat bruk:

 • 800 cigaretter
 • 400 cigariller
 • 200 cigarrer
 • 1 kilo röktobak
 • 1 kilo övrig tobak

Du får föra in alkohol i Sverige (utan att betala svensk alkoholskatt) vid resa från ett annat EU-land under förutsättningen att:

 • du kan styrka att alkoholen är skattad i ett annat EU-land
 • alkoholen är avsedd för ditt eller för din familjs* egna bruk
  *Familj avser närmast anhörig som du bor i samma hushåll med (till exempel hustru eller man).
 • du ska själv ha handlat och transportera varorna till Sverige
 • du är minst 20 år gammal

E-cigaretter

Information om införselbestämmelser för e-cigaretter finner du på www.tullverket.se

Livsmedel

Livsmedelsverket rekommenderar att inte ta med sig vildsvinskött eller livsmedel tillverkade av vildsvinskött från Baltikum, Ryssland, Polen och Tjeckien. Detta för att förhindra afrikansk svinpest från att spridas till Sverige och Finland. Läs mer på www.livsmedelsverket.se  

Snusförsäljning ombord

 

 • Snusförsäljning sker på fartygen som trafikerar Stockholm-Tallinn-Stockholm
 • Snusförsäljning sker på fartyget Silja Symphony som trafikerar under svensk flagg samt
 • På fartygen Silja Serenade och Baltic Princess som trafikerar under finsk flagg sker snusfärsäljning endast på svenskt territorialvatten

Åldersgränser för import till sverige
 
Alkohol över 22% Alkohol under 22% Vin Öl Tobak
Till Sverige 20 år 20 år 20 år 20 år 18 år
Till Finland 20 år 18 år 18 år 18 år 18 år
Till Estland 18 år 18 år 18 år 18 år 18 år