Resa med fordon

Meddela längd och höjd på fordonet eller fordonskombinationen tillsammans med registreringsnummer och nationalitetskod vid bokning.

Drag åt handbroms och lägg in låg växel alternativt P-växel under resan ombord. Var uppmärksam då du rör dig på bildäcket då det körs andra större och mindre fordon där samtidigt.
 

Bokning av fordon

Av säkerhetsskäl är bildäcket stängt under resans gång. Bildäcket låses direkt efter avgång och öppnas igen ca 15 minuter före ankomst. Det är därför viktigt att ta med de tillhörigheter du behöver under resan när du lämnar ditt fordon på bildäck. 
Fartygets rörelser kan utlösa bilens tjuvlarm ifall det lämnas påkopplat under resan, koppla gärna ifrån det för en trivsammare resa.
 

Läs mer

Fordonen är indelade i olika priskategorier enligt längd- och höjdmått.
 • Observera att tilläggslast påverkar måtten. T ex en takbox, kanot, cykel på bilens tak inräknas i bilens höjdmått.
 • Det är viktigt att utreda fordonets exakta höjd, längd och bredd före bokning av resan, eftersom fordonet mäts i incheckningen och en fordonsbokning i fel kategori leder till tilläggsavgift och kan leda till att man förlorar sin bokade fordonsplats vid incheckningen.
 • Fordon utan chaufför samt lastbilar och fraktfordon (fordon med en bredd på mer än 2,6 meter, som transporterar kommersiella varor och fordon registrerade som lastbilar) bokas via vår fraktbokning enligt en separat prislista. Se kontaktinformation till Tallink Silja Cargo.
 • Längd och höjd på personbil: längd max 5 m och höjd max 1,9 m.
 • Längd och höjd på van: längd max 7 m och höjd max 2,4 m.
 • Om fordonet har två enheter (tex. personbil + släp): bokas fordonet alltid som fordonskombination, oavsett om mått passar in i van-klassen.
 • Det är inte tillåtet att ladda el-bilar under resan.
 • Farligt gods så som antändbara vätskor i lösbehållare eller grillkol får inte transporteras på bildäck. Om gas medföres i bil eller husvagn, vänligen se till att dess plats är utmärkt och huvudventilen är stängd och förseglad.
 • Det är inte tillåtet att bogsera bilen ombord (p.g.a. säkerhetsskäl), Tallink Silja kan dock erbjuda bogsering mot avgift.
Undantag:
 • Motorcykel med liten släpvagn: bokas som personbil.
 • Cykel med släpvagn: bokas som cykel.
 • Cykel räknas som ett fordon och måste bokas i förväg.


Nödvändiga resedokument

Körkort
 
 • Föraren måste ha ett giltigt körkort.
Green Card
 
 • Om du reser med egen bil i Finland eller Baltikum rekommenderas du att ta med dig Green Card, dvs försäkringspapper, men det är inte obligatoriskt.
 • Green Card kan begäras kostnadsfritt från ditt försäkringsbolag och samtidigt bör man även kontrollera vad bilförsäkringen täcker.
 • Fordon som ej är registrerade i ett EU-land behöver alltid ett Green Card.
 • Kontrollera alltid före resan hos ditt försäkringsbolag att trafikförsäkringen och passagerar- samt resgodsförsäkringen är giltig.
Nationalitetsmärke eller registreringsskylt
 
 • Fordonet bör vara försett med ett nationalitetsmärke eller registreringsskylt från transportstyrelsen med en EU-symbol.
Registreringsbevis eller utdrag från fordonsregistret

Tänk på att du måste ha med ditt registreringsbevis för fordonet när du reser utomlands.
 • Med ett EU-harmoniserat registreringsbevis räcker det att ha med sig Del 1.
 • Fordonets belastningsindex, dvs. den maximala tillåtna belastningen av gods och passagerare kan kontrolleras i registreringsbeviset.
Läs mer på transportstyrelsens hemsida.
 
Fullmakt vid resa med lånat fordon
 
 • Vid resa med tjänste- eller hyrbil eller då fordonets ägare inte medföljer på resan krävs en fullmakt skriven på engelska.
 • För hyrbilar krävs också hyresavtal i original.
Första hjälpen, reflexväst och brandsläckare

Kontrollera övriga nationella utrustningskrav innan resan.
 • Vid resa till Estland krävs bla. en förbandslåda och brandsläckare i bilen, en reflexväst rekommenderas.
 • I Finland är användningen inte obligatorisk, men en reflexväst rekommenderas att använda då det är mörkt.
Se alla europeiska ländernas regler och rekommendationer på Motormännens hemsida.
 

 

Bra länkar:

MSverige.se
Autoliitto.fi
Reisitargalt.vm.ee


Incheckning för fordon

Passagerare som reser med fordon bör befinna sig vid incheckningen för fordon senast 1h före avgång. På linjen Kapellskär-Paldiski senast 2 h före avgång.  
Undantag: för avgångar Stockholm-Mariehamn kl 16.45 och Tallinn-Mariehamn kl 18.00 stänger incheckning för fordon 1,5 h före avgång.

Fordon som ankommer efter stängning kan inte checkas in. Vi förbehåller oss rätten att avboka en bokning om resenären anländer försent till incheckningen. Cykel räknas också som fordon.
Läs mer om incheckning för fordon


Köra av fordonet från fartyget

Fordonet måste genast köras av fartyget efter ankomst, även på natten. Gäller även om bilen bokats på kryssning (t/r med vändande fartyg). Observera att det inte går att boka fordon enkelväg på utresan på kryssning.
Undantag är övernattningsresor på Silja Europa och Tallink Shuttle, där bilen körs ut på morgonen, samt även shoppingkryssning med bil parkerad i bilgaraget ombord på Silja Europa och Megastar, där bilen inte kan köras av i Tallinn.


Motorcykel

Lastning

Om det är många motorcyklar bokade på avgången lastas dem i den ordningen de kommer och helst i grupper, exempelvis 10 stycken åt gången. Då kan personalen smidigt visa motorcyklarna till rätt plats och visa hur man spänner fast motorcyklarna på bildäcket.
På Stockholm-Helsingfors-linjen på Silja Serenade och Silja Symphony, placeras oftast motorcyklarna på kanterna bredvid väggen på nedre däck, så motorcyklisterna får gott om plats att lossa motorcyklarna och ta på sig sin körutrustning innan fartyget kommer i hamn.
 
Spännband

Nästan alla fartyg har spännband och kilar, dock i begränsat antal. På sommarsäsongen när många motorcyklar är bokade, går det åt många spännband – vi rekommenderar därför kunden att ta med egna spännband.

På Stockholm-Helsingfors-linjen spänns motorcyklarna alltid fast. Ombord finns spännband, men resenärer i större grupper bör ta med egna för säkerhets skull. Besättningen visar var motorcyklarna ska stå och hjälper till med att spänna fast motorcyklarna.
På Stockholm-Åbo-linjen parkeras motorcyklarna sett i fartygets färdriktning, på tvären, vilket minskar risken att de faller. Om man vill binda fast motorcykeln bör man ta med sig egna spännband.
På Helsingfors-Tallinn-linjen spänns motorcyklarna fast över sadeln med spännband och även kilar används framför och bakom däcken. Besättningen kan hjälpa till med att fästa motorcyklarna. De kontrollerar även om någon cykel måste spännas bättre innan avgång från hamnen.

Du ansvarar själv för att spänna fast din motorcykel ombord, men besättningen hjälper självklart till i största möjliga mån.
 
Tips för en smidig resa

Före resan: Tänk på att boka resan i god tid. När du reser utomlands är det lämpligt att i god tid försäkra dig om att ditt fordon är försäkringsskyddat, samt läsa på om transportreglerna i varje land. Motorcyklar körs själv ombord på bildäck via incheckningen för fordon. Förbokade och betalda resebokningar gör incheckningen snabbare och smidigare i hamnen.

Ombord ska motorcykeln noggrant spännas fast med spännband. Motorcykeltillbehör bör inte lämnas kvar på bildäcket, utan tas med till hytten. Tillbehören kan även låsas in i förvaringsrum ombord. Vid ankomst till hamnen spänns motorcyklarna upp efter att personalen på bildäcket givit tillstånd, för att förhindra att motorcyklarna ramlar och skadas. Motorcykeln måste precis som övriga fordon, köras i land omedelbart efter ankomst.
 


Andra fordon

Fraktfordon (över 2,6 m bred eller lastbilsregistrerade), samt fordon utan chaufför har separata frakttariffer och måste bokas via vår fraktbokning:
Sverige, tel. +46(0)8-666 35 55
Finland, tel. +358(0)203-742 66
 

Cykel
 
 • Cykeln måste bokas i förväg.
 • För cykeln debiteras en avgift enligt prislistan.
 • Cykeln transporteras ombord via bildäck.
Kajak/Kanot

Med fordon:
 • Fordon med en kajak / kanot på släpvagn måste alltid bokas som en fordonskombination.
 • Fordon med kajak / kanot på taket måste bokas tillräckligt högt (var uppmärksam på den totala höjden).
Utan fordon:
 • Kajak / kanot bör bokas i förväg från vår Kundservice.
 • För kajaker / kanoter debiteras en avgift.
 • Kajaker / kanoter transporteras via bildäck ombord och måste vara lastade senast en timme innan avgång.
 • Kunden måste själv bära dem både till och från fartyget.


Helsingfors-Tallinn linjens Priority Car

På Tallink Shuttle-fartygen på Helsingfors-Tallinn-linjen kan du mot en avgift boka en Priority Car-plats. När du bokar en Priority Car-plats, hänvisas ditt fordon till en plats på bildäcket där du får köra av bland de första fordonen.
 

Läs mer

Priority Car -tilläggsavgifter debiteras enligt prislistan
Ordinarie avgift för fordonet debiteras även enligt prislistan.
För resenärer i Business Lounge ingår Priority Car –servicen i priset.
Antal platser är begränsade.
Priority Car –bilplatsen kan bokas senast 1 timme innan avgång, om fordonet redan är bokat i förväg. För nya bokningar av fordon är tidsgränsen hos vår kundservice, minst 2 timmar innan avgång.

Boka din bilresa från Helsingfors till Tallinn