Fordon

Boka korrekt fordonskategori/fordonskombination utifrån fordonets längd och höjd och ange korrekt registreringsnummer.

Vid ändring av registreringsnummer eller bokning av olika fordonskategorier/fordonskombinationer på ut- och hemresan, vänligen kontakta vår kundservice.

Drag åt parkeringsbromsen och lägg in låg växel alternativt P-växel vid parkering ombord. Var uppmärksam på andra fordon i rörelse när du vistas på bildäck.  

Bokning av fordon

Av säkerhetsskäl är bildäcket stängt under resans gång, med undantag för garageplats ombord MyStar & Megastar.

Bildäcket låses direkt efter avgång och öppnas igen ca 15 minuter före ankomst, det är därför viktigt att ta med det du behöver under resan när du lämnar ditt fordon.

Fartygets rörelser kan utlösa bilens larm ifall det lämnas påkopplat under resan, koppla därför ifrån detta innan du lämnar bildäck.

Läs mer


Fordonen är indelade i olika priskategorier baserat på längd- och höjdmått.

 • Observera att tilläggslast påverkar måtten. Exempelvis räknas en takbox, kanot, cykel på bilens tak i bilens höjdmått, och en cykelhållare bak på bilen räknas in i bilens längd.
 • Det är viktigt att säkerställa fordonets exakta höjd, längd och bredd före bokning av resan.
  Fordonet kontrollmäts i incheckningen och en fordonsbokning i fel kategori leder till tilläggsavgift eller att man förlorar sin bokade fordonsplats vid incheckningen.
 • Fordon utan chaufför, fordon som transporterar gods, fordon med en tomvikt över 3,5 ton och/eller är bredare än 2,6 meter (exklusive fordon som transporterar passagerare: bilar, bussar, bussar, husbilar eller husvagnar) samt lastbilar och fraktfordon (fordon registrerade som lastbilar) bokas enligt separat prislista via Tallink Silja Line Cargo.
 • Längd och höjd på personbil: längd max 5 m och höjd max 1,9 m.
 • Längd och höjd på skåpbil: längd max 7 m och höjd max 2,4 m.
 • Om fordonet har två enheter (tex. personbil med släp) bokas fordonet alltid som fordonskombination även om måtten passar för annan fordonskategori.
 • Undantag:
  • Motorcykel med liten släpvagn: bokas som personbil.
  • Cykel med släpvagn: bokas som cykel/elsparkscykel.
 • Cykel/elsparkcykel räknas som ett fordon och måste bokas i förväg
 • Det är inte tillåtet att ladda elbilar under resan.
 • Farligt gods så som brandfarliga vätskor eller grillkol får inte transporteras på bildäck. Om gas medföres i bil eller husvagn, vänligen se till att dess plats är utmärkt och huvudventilen är stängd och förseglad.

Bogsering av fordon

 • Vid bogsering av fordon där den ena fordonet bogserar det andra, måste plats för fordonskombination med rätt totallängd och höjd bokas: längd max 12 m och höjd max 2,4 m eller över 2,4 m.
  Om fordonskombinationens totallängd är över 12 m, måste resan bokas via kundservice.
 • Chaufför måste finnas i båda fordonen. Om ena fordonet är utan chaufför ska den bokas via fraktbokningen.
 • Kunden är ansvarig för att kontrollera information om aktuell lagstiftning och försäkringsbolag när det gäller bogsering.
 • Tallink Silja har rätt att neka tillträde till fartyget om bogseringen inte kan genomföras på ett säkert sätt.

 

Nödvändiga resedokument

Körkort
 
Green Card
 
 • Om du reser med egen bil i Finland eller Baltikum rekommenderas du att ta med dig ett Green Card, dvs försäkringspapper, men det är inte obligatoriskt.
 • Green Card kan begäras kostnadsfritt från ditt försäkringsbolag.
 • Fordon som ej är registrerade i ett EU-land behöver alltid ett Green Card.
 • Kontrollera alltid hos ditt försäkringsbolag i god tid före avresa att fordorets försäkringar är giltiga, samt vad dessa täcker vid utlandsresa.
Nationalitetsmärke eller registreringsskylt
 
 • Fordonet bör vara försett med ett nationalitetsmärke eller registreringsskylt från transportstyrelsen med en EU-symbol.
Registreringsbevis eller utdrag från fordonsregistret


Tänk på att du måste ha med ditt registreringsbevis för fordonet när du reser utomlands.

 • Med ett EU-harmoniserat registreringsbevis räcker det att ha med sig Del 1.
 • Fordonets belastningsindex, dvs. den maximala tillåtna belastningen av gods och passagerare kan kontrolleras i registreringsbeviset.
Läs mer på Transportstyrelsens hemsida.
 
Fullmakt vid resa med annans fordon
 
 • Vid resor då fordonets ägare inte medföljer på resan krävs en fullmakt skriven på engelska, exempelvis resor med tjänste- eller hyrbil.
 • För hyrbilar krävs också hyresavtal i original.
Första hjälpen, reflexväst och brandsläckare


Kontrollera övriga nationella utrustningskrav innan resan.

 • Vid resa till Estland krävs förbandslåda och brandsläckare i bilen, en reflexväst rekommenderas.
 • I Finland rekommenderas användning av reflexväst.
Se alla europeiska ländernas regler och rekommendationer på M Sveriges hemsida.
 

Läs mer om resedokument:

MSverige.se
Autoliitto.fi
Reisitargalt.vm.ee

 

Incheckning för fordon

Passagerare som reser med fordon bör befinna sig vid incheckningen för fordon senast 1 timme före avgång.
Undantag: för avgångar Stockholm-Mariehamn kl 16.45 och Tallinn-Mariehamn kl 18.00 stänger incheckning för fordon 1,5 timme före avgång, på linjen Kapellskär-Paldiski stänger incheckning senast 3 timmar före avgång.

Fordon som ankommer efter stängning kan inte checkas in. Vi förbehåller oss rätten att avboka en bokning om resenäre anländer försent till incheckningen. Cykel räknas också som fordon.

Läs mer om incheckning för fordon

 

Avkörning från fartyget

Fordonet måste genast köras av fartyget efter ankomst, gäller även om bilen bokats på kryssning. Observera att det inte går att boka fordon enkelväg på utresan på kryssning.

 

Motorcykel

Lastning

Om många motorcyklar är bokade på avgången lastas de i ankomstordning och helst gruppvis, exempelvis 10 stycken åt gången. Då har personalen möjlighet att smidigt visa motorcyklarna till rätt plats samt visa hur dessa spänns fast på bildäck.
På Stockholm-Helsingfors -linjen placeras oftast motorcyklarna längs med väggen på nedre däck, för gott om utrymme till att lossa motorcyklarna och ta på sig sin körutrustning innan fartyget kommer i hamn.
 
Spännband

Nästan alla fartyg har spännband och kilar i begränsat antal. På sommarsäsongen när många motorcyklar är bokade går det åt många spännband, och vi rekommenderar därför passagerare att ta med egna spännband.

På Stockholm-Åbo-linjen bör man alltid ta med sig egna spännband.

Du ansvarar själv för att spänna fast din motorcykel ombord, men besättningen hjälper självklart till i den mån det går.
 
Tips för en smidig resa
 
 • Tänk på att boka resan i god tid.
 • När du reser utomlands bör du i förvä kontrollera att ditt fordon är försäkrat samt upplysa dig om transportreglerna i destinationslandet.
 • För smidigare incheckning bör bokningen på förhand vara fullt betald samt innehålla samtliga passagerar- och fordonsuppgifter.

 

Andra fordon

Fordon utan chaufför, fordon som transporterar gods, fordon med en bruttovikt över 3,5 ton och/eller är bredare än 2,6 meter (exklusive fordon som transporterar passagerare: bilar, bussar, bussar, husbilar eller husvagnar) samt lastbilar och fraktfordon (fordon registrerade som lastbilar) bokas enligt separat prislista via Tallink Silja Line Cargo.

Cykel, elsparkcykel
 
 • Måste bokas i förväg.
 • Avgift debiteras enligt prislistan.
 • Incheckning sker via fordonsincheckningen.
 • Transporteras ombord via bildäck.
Kajak/Kanot

Med fordon:
 • Fordon med en kajak/kanot på släpvagn måste alltid bokas som en fordonskombination.
 • Fordon med kajak/kanot på taket måste bokas tillräckligt högt (var uppmärksam på den totala höjden).
Utan fordon:
 • Kajak/kanot bör bokas i förväg via vår Kundservice.
 • För kajaker/kanoter debiteras en avgift.
 • Kajaker/kanoter transporteras ombord via bildäck och måste vara lastade senast en timme innan avgång.
 • Kunden måste själv bära kajaken/kanoten både till och från fartyget.

 

Priority Car på linjen Helsingfors-Tallinn

På Shuttlefartygen på Helsingfors–Tallinn-linjen kan du mot en avgift boka en Priority Car-plats. När du bokar en Priority Car-plats, hänvisas ditt fordon till en plats på bildäcket där du får köra av bland de första fordonen.  

Läs mer
 
 • Priority Car debiteras enligt prislistan utöver ordinarie avgift för fordonet.
 • För resenärer i Business- och Platinum Lounge ingår Priority Car i priset.
 • Begränsat antal platser.
 • Priority Car kan bokas senast 1 timme före avgång om fordonet är bokat i förväg.
 • Nybokning av fordon med Priority Car kan bokas senast 2 timmar före avgång via vår kundservice.