Hälsoinformation

Första hjälpen-utrustning finns ombord samtliga fartyg. På de flesta fartyg finns även sjuksköterska som hjälper till om sjukdoms- eller olycksfall inträffar ombord.

På Shuttlefartygen mellan Helsingfors och Tallinn finns ingen sjuksköterska, men första hjälpen-utbildad personal finns alltid ombord.

Instruktioner för passagerare

 • Kontakta sjukvården om du är osäker på om ditt hälsotillstånd tillåter dig att resa.
 • Vi rekommenderar att inte resa i graviditetens slutskede.
  Fram till 1 månad före beräknad födsel finns det inga särskilda bestämmelser för gravida att resa med Tallink Silja Line.
  För resor senare än 1 månad före beräknad födsel förbehåller sig Tallink Silja Line rätten att neka ombordstigning.
 • För information om att resa med funktionshinder eller nedsatt rörlighet, läs mer här


Reseförsäkring

 • Vi rekommenderar alla passagerare att teckna reseförsäkring.
 • För information om Tallink Silja Lines avbeställningsskydd, läs mer här


EU-kortet

 • Vi rekommenderar alla berättigade passagerare att skaffa EU-kort (det europeiska sjukförsäkringskortet).
 • Kortet ger rätt till nödvändig vård vid sjukhus, läkar- och tandläkarmottagningar inom ett EU/EES‑land eller i Schweiz som är anslutna till landets allmänna sjukvårdssystem. Med kortet betalar man enbart de patientavgifter som landets egna invånare betalar.
 • Mer information om kortet finns att läsa på Försäkringskassans hemsida.


Läkemedel

 • Vid anmodan måste du kunna styrka för tullen att du har rätt att medföra receptbelagda läkemedel på resan, ta därför även med dig dina recept när du reser.
 • Kontakta landets ambassad för information om vilka regler som gäller i destinationslandet.
 • Läs mer på Läkemedelsverkets hemsida samt Tullverkets hemsida.