Villkor för godstransporter

AS Tallink Grupp - Dessa villkor gäller från och med den 1 januari 2009.

Dessa villkor är fastställda enligt North Sea Standard Conditions of Carriage (2008), punkterna 17 (2) och 21 (1) har ändrats. Dessa villkor för godstransport (hädanefter: villkor) gäller till följd av avtalet som har slutits med Transportören för all den tid då han utför transporten, oavsett om dokument uppvisas för det eller inte.

Villkor för godstransporter from 01/01/2009

 

Tallink Silja Oy
Cargo
PL 100,
00181 Helsinki
Tel. +358-9-180 41

AS Tallink Grupp Standard Conditions of Carriage valid from 01 January 2009 with Appendix 1

NSOCC Blue Card

NSOCC Yellow Card