Regler för ungdomsgrupper

Hela gruppen bör tillsammans gå igenom spelreglerna för resan redan då resan planeras.

Nedan följer regler för ungdomsgrupper, gruppledare och gruppövervakare:

För att Tallink Silja AB skall behandla en dispensförfrågan krävs att minst 1 vuxen person på 25 år eller mer, som på något sätt känner gruppmedlemmarna, medföljer per 10 deltagare. Denna person skall fungera som gruppledare och skriftligen ansvara för gruppen genom att underteckna en av Tallink Silja AB uppgjorda förbindelser i förväg. Tallink Silja AB har rätt att kräva fler antal vuxna/deltagare efter de förutsättningar som gäller för avgången. Efter behandling av denna ansökan erhåller Ni ett svar om dispensen är godkänd eller ej.

Ungdomsgruppen består av gruppledare, gruppövervakare och ungdomar. Gruppledaren sköter om bokningen, antingen på resebyrå eller via Tallink Silja AB's gruppavdelning. Eftersom antalet platser är begränsat bör det redan i samband med bokningen framgå att bokningen gäller en ungdomsgrupp. Bokningen bekräftas då Tallink Silja AB fått kontaktuppgifter till alla övervakare (namn, adress, telefonnummer).

Gruppledaren och -övervakarna reser i samma hyttklass som gruppen. I samband med bokningen får gruppledaren nödvändiga instruktioner angående gruppövervakning och dessa instruktioner vidareförmedlas sedan till varje gruppövervakare.

Gruppen bör anlända till hamnen 1 timme före fartygets avgång. Gruppledaren sköter om incheckningen. Gruppövervakarna antecknar hyttnumren för de ungdomar de har ansvaret för i övervakaranvisningens namnlista. Varje gruppövervakare går ombord tillsammans med de ungdomar han/hon har ansvaret för och ger övervakarblanketten till ordningsmannen i samband med kontrollen av biljett. Samtidigt kontrolleras eventuellt även personbevis. Varje gruppmedlem bör medföra ett giltigt personbevis och pass ifall det behövs.

Gruppövervakarna ska

  • se till att gruppen inte med oväsen eller genom annat beteende stör medpassagerarna
  • se till att ingen alkohol eller andra rusmedel medförs ombord
  • vid behov hjälpa fartygets personal att hålla ordning eller i övrigt följa personalens anvisningar
  • gruppövervakaren och gruppmedlemmarna står för kostnader och/eller åtgärder som uppkommer till följd av osakligt beteende eller illdåd gentemot övriga passagerare, rederi eller dess egendom


Intyg


Tallink Silja Line förbehåller sig rätten till ändringar.
Eventuell dispens kan beviljas, vänligen kontakta kundservice för mer information.