Foto: Marko Stampehl

Driver's Club

Chaufförsservice ombord

Sjöresan ger möjlighet till vila och rekreation. På vissa fartyg kan vi erbjuda separata chaufförsmässar och bastur samt fridfulla hyttavdelningar.

Chaufförsbiljettens talonger berättigar på de flesta fartygen till bäddplats, bastu, mat och kaffe och kan utnyttjas förutom i chaufförsmässen även i fartygens övriga restauranger. Talongerna utbytes ej mot pengar.

Driver's Club One

Genom att skaffa ett Club One-kort kan även yrkeschaufförerna ta del fartygens stamgästförmåner. Anhållan om ett Club One-kort kan göras i våra hamnkontor.