Aktuell information

Tallink Silja trafikerar följande linjer →
Information för resor från Sverige till Finland →
Information för resor från Sverige till Estland →
Inreserestriktioner för resor till Sverige →
Res med covidbevis från 1 december 2021 →
Åtgärder för din säkerhet och trygghet →

 

Tallink Silja trafikerar följande linjer

 

 • SVERIGE - FINLAND

  Stockholm - Åbo (via Mariehamn/Långnäs)
  med Galaxy och Baltic Princess 
  Kryssningar och reguljärresor dagligen. Öppettider och utbud ombord kan variera.

  Stockholm - Helsingfors (via Mariehamn) med Silja Symphony och Silja Serenade
  Under perioden 19.1.-13.2.2022 kryssningar och reguljärresor med Silja Symphony
  - från Stockholm torsdag, lördag och måndag (måndagar och lö 12.2. endast enkel resa möjlig)
  - från Helsingfors onsdag, fredag och söndag (ingen avgång sö 13.2.)
  Under perioden 14.2.-24.3.2022 kryssningar och reguljärresor varannan dag med Silja Symphony.
  Avgångar från Stockholm ojämna datum och från Helsingfors jämna datum i februari/mars.
  Fr o m 25.3.2022 kryssningar och reguljärresor dagligen med Silja Symphony och Silja Serenade.
  Öppettider och utbud ombord kan variera.

  Mer information för dig som reser till Finland finner du här

 • SVERIGE - ESTLAND

  Stockholm - Tallinn (via Mariehamn) med Baltic Queen och Victoria
  Kryssningar och reguljärresor varannan dag fr o m 18.2.2022 med Baltic Queen.
  Kryssningar och reguljärresor dagligen fr o m 8.4.2022 med Baltic Queen och Victoria.

  Kapellskär - Paldiski (EST) med Regal Star och Sailor
  Endast reguljärresor med fordon, ej kryssning.

  Mer information för dig som reser till Estland finner du här

 • SVERIGE - LETTLAND

  Stockholm - Riga med Isabelle fr o m 7.4.2022
  Kryssningar och reguljärresor varannan dag fr o m 7.4.2022.
   
 • FINLAND - ESTLAND

  Helsingfors - Tallinn
  med MegastarStar och Silja Europa

  Nordsjö (FIN) - Muuga (EST) med Seawind
  Endast frakt.

 


För frågor vänligen kontakta oss på:
https://www.tallinksilja.se/kontakta-oss


Publicerad: 31.03.2020, uppdaterad 25.01.2022

 

Information för resor från Sverige till Finland

OBS! Lättnader i inreserestriktionerna till Finland fr o m 1.2.2022.

Under perioden 28.12.2021–31.01.2022 kräver Finland ett max 48h gammalt negativt covid-19 testintyg utöver vaccinationsintyg eller intyg om tillfrisknande från covid-19. 
Fr o m 1.2.2022 krävs inget extra negativt covid-19 testintyg utöver vaccinationsintyg eller intyg om tillfrisknande från covid-19.


T o m 31.1.2022 - För resa till Finland krävs:

 • Vaccinationsintyg efter två doser vaccin (minst 7 dagar måste ha gått sedan vaccinationen) eller
 • Intyg om tillfrisknande från covid-19 (inom de senaste 6 månaderna) OCH
 • Negativt covid-19 PCR eller antigen testintyg (max 48h gammalt)

Detta gäller för personer födda 2006 eller tidigare.
Ovanstående krav gäller inte finska medborgare, utländska medborgare som bor permanent i Finland eller personer vars inresa beror på en nödvändig orsak, till exempel tvingande familjeskäl eller andra tvingande personliga skäl. Även personer som av medicinskt grundad anledning inte kan ta vaccin mot covid-19 får anlända till Finland, om de har läkarintyg över detta och max 48h gammalt negativt covid-19 testintyg.


Fr o m 1.2.2022 - För resa till Finland krävs ett av följande intyg:

 • Vaccinationsintyg efter två doser vaccin (minst 7 dagar måste ha gått sedan vaccinationen) eller
 • Intyg om tillfrisknande från covid-19 (inom de senaste 6 månaderna) eller
 • Negativt covid-19 PCR eller antigen testintyg (max 72h gammalt)

Detta gäller för personer födda 2006 eller tidigare.
Ovanstående krav gäller inte finska medborgare, utländska medborgare som bor permanent i Finland eller personer vars inresa beror på en nödvändig orsak, till exempel tvingande familjeskäl eller andra tvingande personliga skäl.

 

Kryssning utan landstigning i Finland
Svenska medborgare och personer folkbokförda i Sverige som åker 11h/23h/40h kryssning från Stockholm utan att gå i land i Finland behöver endast covidbevis och ordinarie resehandlingar.
 


Med reservation för ändringar, kontrollera alltid på Finlands officiella informationssidor:

Finlands Statsråd t o m 31.1.2022 →

Finlands Statsråd fr o m 1.2.2022→

Finlands gränsbevakningsväsendet - corona info →
Finlands gränsbevakningsväsendet - anvisningar om gränsovergång corona →

THL (Finlands hälsomyndighet Institutet för hälsa och välfärd) →

Finentry →

Reseinformation från Sveriges ambassader →


För frågor vänligen kontakta oss på:
https://www.tallinksilja.se/kontakta-oss

Publicerad: 18.02.2021, uppdaterad 27.01.2022

 

Information för resor från Sverige till Estland


För resa till Estland vid incidenssiffra (antal smittade per 100 000 invånare under de senaste 14 dagarna) över 200 krävs:

 • Vaccinationsintyg efter två doser vaccin (minst 7 dagar Pfizer-BioNTech vaccin / minst 14 dagar Moderna och Janssen vaccin / minst 15 dagar AstraZeneca vaccin måste ha gått sedan vaccinationen) eller
 • Intyg om tillfrisknande från covid-19 (inom de senaste 6 månaderna) eller
 • Negativt covid-19 PCR testintyg (max 72h gammalt) eller negativt covid-19 antigen testintyg (max 48h gammalt).*

Om resenären inte har något av ovanstående intyg, krävs ett obligatoriskt covid-19 test vid ankomst till Estland. 
*För resenärer som saknar vaccinationsintyg eller intyg om tillfrisknande från covid-19 och stannar mer än 24 h i landet krävs självisolering. Det är möjligt att förkorta den 10 dagar långa självisoleringen med ytterligare ett test taget tidigast 6 dagar efter det första testet, med negativt resultat.

Inga hälsointyg krävs av barn under 12 år. 
 

OBS! Vad incidenssiffran ligger på vid givet resedatum måste varje resenär själv kontrollera. Den aktuella incidenssiffran som Estland följer finns här och uppdateras varje fredag →
 

Restriktioner i Estland
På hotell, restauranger och övriga turismtjänster i Estland krävs ett vaccinationsintyg eller ett intyg som bekräftar genomgången covid-19. Negativt covid-19 intyg godkänns inte för vuxna från 18 år. För barn 12-17 år godkänns även negativt covid-19 intyg. I Estland är det obligatoriskt att använda munskydd i allmänna utrymmen.
 
Inreseformulär
Fr o m 1.12.2021 inför Estland ett inreseformulär som ska fyllas i tidigast 72 h före ankomst till Estland. 
OBS! Inreseformuläret behöver inte fyllas i av passagerare som har vaccinationsintyg eller intyg om tillfrisknande från covid-19.
Inte heller passagerare som stannar max 24h i Estland och har negativt covid-19 PCR testresultat (max 72h gammalt) eller negativt covid-19 antigen testresultat (max 48h gammalt) behöver fylla i inreseformuläret i förväg.
Klicka här för att komma till onlineformuläret    |    Klicka här för att skriva ut pappersversion
https://www.terviseamet.ee/en/coronavirus/travelling-and-covid-19
 
Kryssning utan landstigning i Estland
Svenska medborgare och personer folkbokförda i Sverige som åker 40h kryssning från Stockholm utan att gå i land i Estland behöver endast covidbevis och ordinarie resehandlingar.
 


Med reservation för ändringar, kontrollera alltid på Estlands officiella informationssidor:

Estlands hälsomyndighet Terviseamet →

Estlands polis- och gränsbevaknings hemsida →

Estlands officiella informationssida om covid-19 →

Estlands officiella hemsida för turistinformation →

Reseinformation från Sveriges ambassader →


För frågor vänligen kontakta oss på:
https://www.tallinksilja.se/kontakta-oss

Publicerad: 08.07.2021, uppdaterad 05.01.2022

 

Inreserestriktioner för resor till Sverige

 

Från och med 21.01.2022 krävs ett av följande intyg vid ankomst till Sverige:

 • Vaccinationsintyg efter två doser vaccin (minst 14 dagar måste ha gått sedan vaccinationen) eller
 • Intyg om tillfrisknande från covid-19 (inom de senaste 6 månaderna) eller
 • Negativt covid-19 PCR eller antigen testintyg (max 72h gammalt)

Kravet gäller utländska medborgare som är 18 år och äldre, med vissa undantag.

Krav på covidintyg till Sverige gäller med vissa undantag

Följande personer undantas från kravet på att visa upp EU:s digitala covidintyg (s.k. covidbevis) eller motsvarande vid inresa till Sverige fr o m den 21 januari 2022:
 • Svenska medborgare
 • Personer om återkommande passerar gränsen för att utföra arbete eller studera i Sverige eller i en annan stat och som kan visa upp ett vaccinationsintyg om negativt provsvar från testning för pågående covid-19-infektion, som har utförts inom en vecka före ankomsten
 • Personer under 18 år
 • Personer som bor i Sverige
 • Personal som transporterar gods och annan personal inom transportsektorn
 • Personer som utför, deltar i eller är föremål för hälso- och sjukvårdstransporter
 • Personer som i Sverige ska genomgå operation eller annan vård som inte kan anstå
 • Sjömän
 • Personer som omfattas av 2 kap. 10 § utlänningslagen (2005:716), bl.a. diplomater och konsulära tjänstemän som är anställda i Sverige av främmande stater samt deras familjer och deras anställda 
 • Personal inom ramen för internationellt polis- eller tullsamarbete eller samarbete inom räddningstjänsten


Inreserestriktionerna till Sverige gäller för närvarande till och med den 28 februari 2022.

Med reservation för ändringar, kontrollera alltid på Sveriges officiella informationssidor:

Folkhälsomyndigheten →

Svenska regeringen →

Svenska regeringen frågor och svar →

Polisen →


För frågor vänligen kontakta oss på:
https://www.tallinksilja.se/kontakta-oss

Publicerad: 28.05.2021, uppdaterad 27.01.2022

 

Res med covidbevis från 1 december 2021

Från och med 1 december behöver passagerare över 18 år som reser med Tallink Silja från Stockholm kunna uppvisa något av följande intyg på begäran:

 • Vaccinationsintyg efter två doser vaccin (minst 14 dagar måste ha gått sedan vaccinationen) eller
 • Intyg om tillfrisknande från covid-19 (inom de senaste 6 månaderna) eller
 • Negativt covid-19 PCR testintyg (max 72h gammalt) eller negativt covid-19 antigen testintyg (max 48h gammalt)

Hemtest för självprovtagning godkänns ej.
 

Mer information om covidbevis på E-hälsomyndigheten:

Övergripande information om covidbevis →

Vanliga frågor och svar om covidbevis →

Lista över vårdgivare som är anslutna till tjänsten covidbevis →


För frågor vänligen kontakta oss på:
https://www.tallinksilja.se/kontakta-oss

Publicerad: 26.11.2021, uppdaterad 26.01.2021