Aktuell information


Tallink Silja Line återgår till dagliga avgångar mellan Stockholm och Tallinn under sommarsäsongen 2024 →
Tallink Silja Line trafikerar följande linjer →
Tallink Grupp säljer fartyget Isabelle →
CO2- och bränsletillägg →
Tallink Grupp tecknar långsiktigt charteravtal för fartyget Star →
Skärpt ID-kontroll vid resor till Sverige till och med 30 juni 2024 →

 

Tallink Silja Line återgår till dagliga avgångar mellan Stockholm och Tallinn under sommarsäsongen 2024

Det stora intresset för resor till Tallinn gör att Tallink Silja Line idag beslutat att fartyget Victoria I åter sätts i trafik på linjen Stockholm-Tallinn. Mellan den 31 maj och den 31 augusti 2024 kommer fartyget att trafikera parallellt med Baltic Queen, det andra fartyget på rutten, som sedan pandemin ensamt erbjudit avgångar till Tallinn. Därmed återgår Tallink Silja Line till att erbjuda dagliga avgångar mellan de två huvudstäderna under högsäsongen.

- Våra kunder har länge önskat fler avgångar till Tallinn, och efterfrågan har ökat starkt sedan förra sommaren. Vi är därför väldigt glada över att nu kunna erbjuda betydligt fler resor till denna fantastiska sommardestination, och därmed även knyta Sverige och Estland närmare varandra, säger Ats Joorits, VD för Tallink Silja Line.

Victoria I kommer under sommaren även att genomföra ett antal specialkryssningar mellan Helsingfors, Tallinn och Visby, och gör då avbrott i trafiken mellan Stockholm och Tallinn. Mer information om datumen och biljettförsäljningen för dessa specialkryssningar kommer under de närmaste veckorna.

- Om det är något som de senaste årens turbulens med pandemi, ekonomiska utmaningar och en instabil omvärld lärt oss, så är det flexibilitet och ett agilt förhållningssätt. Vi har visat att det går att vara snabbfotade, pröva nytt, följa kunden och anpassa såväl fartyg som rutter utifrån behov och efterfrågan - även tillfälligt, säger Matts Gottfarb, Sales & Marketing Director på Tallink Silja Line.

- Vi är stolta över att denna sommar kunna erbjuda såväl betydligt fler avgångar till Tallinn, en allt mer älskad och efterfrågad destination bland våra svenska gäster, som specialkryssningar till Visby vilket är oerhört populärt på den estniska och finska marknaden, säger Matts Gottfarb.

Den första avgången med Victoria I går från Stockholm den 1 juni, och den sista avgången för säsongen avgår från Stockholm den 30 augusti. Fartyget återgår sedan i trafik mellan Tallinn och Helsingfors från och med 31 augusti 2024.

Försäljningen av biljetter till avgångar med Victoria I på rutten Stockholm-Tallinn öppnar den 6 februari 2024.


Publicerad: 25
.01.2024

 

Tallink Silja Line trafikerar följande linjer

SVERIGE - FINLAND

 • Stockholm - Helsingfors (via Mariehamn) med Silja Symphony och Silja Serenade
  Reguljärresor och 40h kryssningar dagligen.
 • Kapellskär - Åbo (via Mariehamn/Långnäs) med Baltic Princess 
  22.8.2023-2.6.2024, 19.8.-22.12.2024 och 26.-31.12.2024.
  Reguljärresor från Kapellskär endast med fordon. Reguljärresor från Åbo med eller utan fordon. Ej möjligt att åka på kryssning från Kapellskär, 22h kryssningar möjliga endast från Åbo.
 • Stockholm - Åbo (via Mariehamn/Långnäs) med Baltic Princess
  3.6.-18.8.2024.
  Reguljärresor och 23h kryssningar dagligen.


SVERIGE - ESTLAND

 • Stockholm - Tallinn (via Mariehamn) med Baltic Queen
  Reguljärresor och 40h kryssningar varannan dag. 
 • Stockholm - Tallinn (via Mariehamn) med Victoria I
  31.5.-27.6.2024, 2.-7.7.2024, 12.-29.7.2024, 7-30.8.2024.
  Reguljärresor och 40h kryssningar varannan dag
 • Kapellskär - Paldiski (EST) med Sailor och Regal Star
  Endast reguljärresor med fordon, ej kryssningar.


FINLAND - ESTLAND

 • Helsingfors - Tallinn med MyStar och Megastar
  Reguljärresor och 5h kryssningar dagligen.  
 • Helsingfors - Tallinn med Victoria I
  t.o.m 30.5.2024 och f.o.m 31.8.2024
  Reguljärresor och 22h kryssningar dagligen.


Kontakta vår kundservice för frågor


Publicerad: 31.03.2020, uppdaterad 25.01
.2024

 

Tallink Grupp säljer fartyget Isabelle

I början av april 2023 undertecknade Tallink Grupps dotterbolag i Lettland, AS Tallink Latvija, och Hansalink Ltd, ett flerårigt charteravtal med det kanadensiska företaget Bridgemans Floatel Limited Partnership gällande fartyget Isabelle. Avtalet innehöll en köpoption, och idag har denna köpoption nyttjats då Bridgemans-koncernens dotterbolag på Cypern, Notamare Shipping Company Limited, förvärvat fartyget från Tallink Grupp.

Det lettiska fartyget Isabelle, som innan Covid-19-pandemin trafikerade linjen Riga-Stockholm, har varit uthyrt till Bridgemans Floatel Limited Partnership sedan den 1 juli 2023. Isabelle lämnade Tallinn för Kanada i december 2023 efter en omfattande ombyggnation av fartyget. Fartyget anlände till Kanada i början av januari 2024 och anslöt sig då till en lång lista över floatels (flytande hotell) som Bridgemans har byggt, placerat och drivit runt om i världen i syfte att betjäna stora industri- och resursprojekt. Dessa floatels är i stort sett självförsörjande och fullt utrustade för att utgöra säkera, trygga och bekväma långtidsboenden.

"Vi är glada att Isabelle nu, efter nästan 11 år i Tallink Grupps flotta och vid en respektabel ålder av 35 år, kommer att fortsätta erbjuda en värdefull och välbehövd tjänst liknande den hon erbjöd ukrainska krigsflyktingar här i Tallinn tidigare. Även framöver kommer hon att utgöra tryggt boende för människor - men denna gång för arbetare vid stora globala industri- och resursprojekt”, säger Tallink Grupps VD Paavo Nõgene.

"Tallink Grupp har en lång historia av samarbete med Bridgemans. Vårt samarbete sträcker sig över ett decennium, så vi är glada att Isabelle är i goda händer och vi vet att hon kommer att tas väl om hand av de nya fartygsägarna."

Försäljningen kommer att ha en positiv inverkan på Tallink Grupps finansiella resultat för 2024.


Publicerad: 31
.01.2024

 

Bränsletillägg på grund av kraftigt höjda bränslepriser

Den 14 mars 2022 infördes ett bränsletillägg på biljetter för resor med Tallink Grupp på samtliga linjer, på grund av att bränslepriserna ökade kraftigt på väldigt kort tid. Då vi upphört att köpa in ryskt bränsle är kostnaden fortsatt betydligt högre än tidigare, inte minst transportkostnaden då alternativt bränsle måste köpas in från långväga producenter. Vi har lagt tilläggsavgiften på lägsta möjliga nivå för att säkerställa att vi kan fortsätta vår verksamhet men samtidigt göra allt vi kan för att våra passagerare inte ska drabbas alltför hårt. Tillägget tas inte ut på biljetter för barn mellan 0–5 år.
 

EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU ETS) kommer att omfatta sjöfarten från 2024 – påverkan på Tallink Silja Lines kunder

Vad är EU ETS?
EU ETS grundades 2005 och var det första systemet för handel med utsläppsrätter i världen. Det är fortfarande det största systemet för att reglera utsläpp av växthusgaser och spänner över många länder och sektorer. Det är en hörnsten i EU:s politik för att bekämpa klimatförändringar och dess nyckelverktyg för att kostnadseffektivt minska utsläppen av växthusgaser.

Hittills har sjöfarten inte inkluderats i de sektorer som ETS omfattar och därmed har rederier fram tills nu inte betalat för sina koldioxidutsläpp. Även om sjötransporter spelar en viktig roll i EU:s ekonomi och är ett av de mest energieffektiva transportsätten, är det dock en stor och växande källa till utsläpp av växthusgaser. På EU-nivå står sjötransporter för betydande CO2-utsläpp, cirka 3-4 % av EU:s totala CO2-utsläpp eller över 144 miljoner ton koldioxid 2019.

Läs mer om minskning av utsläpp i sjöfartsbranschen på EU-kommissionens hemsida
Hitta mer information på Internationella energirådets hemsida

För att säkerställa att sjötransportsektorn bidrar till EU:s ökade klimatambition föreslog EU-kommissionen att EU:s system för handel med utsläppsrätter skulle utökas till att omfatta CO2-utsläpp från stora fartyg (över 5 000 bruttotonnage), oavsett vilken flagg fartyget verkar under. Denna utökade omfattning har nu bekräftats vilket innebär att från 2024 och framåt omfattas även sjöfarten av ETS. Systemet kommer att omfatta alla utsläpp från fartyg som anlöper en EU-hamn för resor inom EU samt 50 % av utsläppen från resor som börjar eller slutar utanför EU, och alla utsläpp som sker när fartyg ligger vid kaj i EU-hamnar.
 

Hur fungerar EU ETS?
EU ETS är ett "cap and trade"-system där en gräns (cap) sätts på mängden specificerade föroreningar som får släppas ut och ålägger oss som företag att köpa en utsläppsrätt för varje ton CO2 eller andra CO2-ekivalenta gaser vi släpper ut. Pengarna som EU får in från försäljningen av utsläppsrätter kommer att användas till EU:s gröna fond.

EU ETS täcker för närvarande CO2 och kommer så småningom även att omfatta utsläpp av lustgas, sot och metan – dessa kommer att inkluderas i ETS-systemet utifrån en speciell beräkningsmetod.

Det kommer inte att finnas någon fast prislista för dessa utsläppsrätter – istället kommer priset att definieras av utbud och efterfrågan på marknaden. Eftersom utbudssidan av dessa utsläppsrätter gradvis kommer att minskas för att stödja 2050-målet om nettonollutsläpp, kommer utsläppsrätterna att bli allt dyrare, vilket kommer att sätta en ännu högre press på alla sektorer som ingår att påskynda arbetet med att minska sitt miljöavtryck. Detta gäller alltså nu i hög grad även rederier.

När det gäller omfattningen av EU ETS kommer den nya lagstiftningen att omfatta 100 % av utsläppen för resor inom EU, 50 % av utsläppen från resor som börjar eller slutar utanför EU, och alla utsläpp som sker när fartyg ligger vid kaj i hamnar inom EU.

För att möjliggöra en smidig övergång till ETS kommer rederier under en inledande infasningsperiod att köpa utsläppsrätter för en del av sina totala utsläpp; 40 % under 2024, 70 % under 2025 och 100% år 2026.
 

Vad har Tallink Grupp gjort för att minska utsläppen hittills?
Tallink Grupp har arbetat med att minska vår flottas totala utsläpp sedan början av 2000-talet. Detta genom alltifrån att använda bränslen med lägre svavelhalt till att bygga nya fartyg som använder alternativ till traditionella bränslen såsom LNG och öka våra fartygs energieffektivitet och därmed minska deras bränsleförbrukning och utsläpp.

Sedan vi började övervaka våra fartygs CO2-utsläpp mer noggrant år 2009 har vi, genom ett antal åtgärder, minskat våra fartygs koldioxidutsläpp i absoluta tal med mer än 51 %. Den största effekten har kommit av tillskottet av de två LNG-drivna fartygen Megastar och MyStar till vår flotta, men en betydande effekt har också uppnåtts genom att koppla in våra fartyg till landström så att de inte behöver använda bränsle för att få energi under längre hamnuppehåll, samt flera andra projekt för energieffektivisering.

Tallink har åtagit sig att öka sina fartygs energieffektivitet med minst 2% per år och att även minska sina CO2-utsläpp med minst 2% per år. Detta är realistiska mål som hjälper oss att komma närmare de globalt uppsatta målen för koldioxidutsläpp, och gör det möjligt att också behöva betala mindre för våra utsläpp i takt med de framsteg vi gör.

För att dra nytta av de tekniska lösningar och den expertis som finns tillgänglig globalt och inom olika branscher gällande energieffektivitet och utsläppsfrågor har Tallink nyligen gått med i Energy Efficiency Movement som etablerats av den globala teknikjätten ABB.

Hitta mer information om Energy Efficiency Movement


Vilken påverkan har EU ETS på våra kunder?
Eftersom rederier kommer att behöva köpa utsläppsrätter för att täcka de utsläpp som resor med fartyg ger upphov till från och med 1 januari 2024, samtidigt som man också behöver göra betydande investeringar i teknik och alternativa bränslen som gör att vi kan minska utsläppen, är det uppenbart att rederierna ensamma inte kommer att kunna absorbera alla kostnader. En del av kostnaderna kommer att behöva delas med våra kunder.

Eftersom våra bokningar för 2024 öppnar den 13 juni 2023 kommer vi därför att införa ett nytt tillägg från detta datum på alla bokningar som görs för resor under 2024. Det nya utsläppstillägget kommer till en början att införas för alla passagerarbokningar som görs för resor under 2024, och från hösten 2023 och framåt införs även ett tillägg för våra fraktkunder.

Eftersom priset på utsläppsrätterna kommer att fluktuera på marknaden till följd av varierande utbud och efterfrågan, kommer även utsläppstillägget att spegla detta och förändras över tiden.

Hitta mer information om EU ETS på EU-kommissionens hemsida


Publicerad: 13
.06.2023, uppdaterad 16.08.2023

 

Tallink Grupp tecknar långsiktigt charteravtal för fartyget Star

Tallink Grupp har idag tecknat ett avtal med Irish Continental Group plc. om en långtidscharter av företagets shuttle-fartyg Star. Fartyget kommer att hyras ut i 20 månader med möjlighet till förlängning med 2+2 år, inklusive en köpoption. Avtalet gäller en bareboat-charter, vilket innebär att fartyget kommer att hyras ut utan besättning från Tallink Grupp.

Det estniskflaggade shuttle-fartyget Star, som sjösattes på linjen Tallinn-Helsingfors år 2007 och har trafikerat rutten sedan dess, förändrade spelplanen på rutten mellan Estland och Finland och var en pionjär för denna typ av fartyg på Östersjön. I mer än ett decennium har hon trafikerat på rutten tillsammans med företagets efterföljande shuttle-fartyg Superstar, Megastar och MyStar. Ända sedan företagets nyaste tillskott MyStar levererades i december förra året, har Star tillhandahållit en ”shuttle light”-produkt mellan Tallinn och Helsingfors, med färre dagliga avgångar och något minskad service ombord.

Star är chartrad till Irish Continental Group plc. från 5 maj 2023 och förväntas börja tillhandahålla transporter mellan Irland och Storbritannien.

"Vi har letat efter alternativ verksamhet för vårt fartyg Star under en tid nu, och än mer fokuserat när ankomsten av vår nya shuttle-fartyg MyStar närmade sig förra året. Det har funnits ett stort intresse för genom åren och jag är glad att vi har säkrat ett bra avtal för henne nu med Irish Continental Group plc. Den här typen av alternativ verksamhet för våra fartyg har varit och fortsätter att vara en bra lösning som stärker såväl vårt företag som intäkterna efter en lång krisperiod”, säger Tallink Grupps VD Paavo Nõgene.

Den sista avgången för Star mellan Helsingfors och Tallinn kommer att ske kvällen den 1 maj 2023. Samtliga inbokade kunder kommer att kontaktas. 


Publicerad: 06
.04.2023

 

Skärpt ID-kontroll vid resor till Sverige till och med 30 juni 2024

Den svenska regeringen har beslutat att förlänga skärpta ID-kontroller vid resor till Sverige till och med 30 juni 2024 för alla resenärer över 18 år. Detta för att såväl säkerställa korrekta personuppgifter på de som reser till Sverige som underlätta mottagandet av människor på flykt.

Redan idag är det obligatoriskt att bära med sig och kunna uppvisa giltig resehandling på begäran när du reser med oss, och nu finns även en skärpt ID-kontroll vid ombordstigning vid resor till Sverige. Kom alltid ihåg att ta med giltig resehandling på din resa.

Läs mer via länkarna nedan:

Obligatorisk identitetskontroll vid resa med passagerarfartyg →

Information om giltiga resehandlingar →


Kontakta vår kundservice för frågor


Publicerad: 25.03.2022, uppdaterad 03.01.2024