Aktuell information

Tallink Silja trafikerar följande linjer →
Information för dig som reser till Finland →
Information för dig som reser till Estland →
INRESERESTRIKTIONER FÖR RESOR TILL SVERIGE FRAM TILL 31 oktober →
ÅTGÄRDER FÖR DIN SÄKERHET OCH TRYGGHET →

 

Tallink Silja trafikerar följande linjer

 

 • SVERIGE - FINLAND

  Stockholm - Åbo (via Mariehamn/Långnäs)
  med Galaxy och Baltic Princess 

  Stockholm - Helsingfors (via Mariehamn) med Silja Serenade och Silja Symphony
  Kryssningar och reguljärresor från Stockholm varannan dag fr o m 2.8.2021 med Silja Serenade.
  Dagligen fr o m 27.8.2021 med Silja Serenade och Silja Symphony.

  Mer information för dig som reser till Finland finner du här

  23h kryssningar från Stockholm med Galaxy och Baltic Princess utan landstigning i Finland
  Inga krav på vaccinationsintyg eller covid-19 testintyg. Öppettider och utbud ombord kan variera.

  11h dagskryssningar från Stockholm med Baltic Princess+Galaxy utan landstigning i Finland
  Inga krav på vaccinationsintyg eller covid-19 testintyg. Öppettider och utbud ombord kan variera.
   
 • SVERIGE - ESTLAND

  Stockholm - Tallinn (via Mariehamn) med Baltic Queen
  Kryssningar och reguljärresor varannan dag.

  Kapellskär - Paldiski (EST) med Regal Star och Sailor
  Endast reguljärresor med fordon, ej kryssning.

  Mer information för dig som reser till Estland finner du här
   
 • FINLAND - ESTLAND

  Helsingfors - Tallinn
  med MegastarStar och Silja Europa

  Nordsjö (FIN) - Muuga (EST) med Seawind
  Endast frakt.

För frågor vänligen kontakta oss på:
https://www.tallinksilja.se/kontakta-oss

Publicerad: 31.03.2020, uppdaterad 26.08.2021

 

Information för dig som reser till Finland

 

Resor från Sverige till Finland fr o m 26 juli 2021

(Nedanstående gäller för resor till Finland från ett land med incidenstal som är över 10/100 000/14 dygn)


Resor från Sverige till Finland
1.  med vaccinationsintyg efter två doser vaccin (minst 14 dagar måste ha gått sedan vaccinationen) eller
2. med intyg som bekräftar genomgången covid-19 (under de senaste 6 månaderna)
           Inga ytterligare covid-19 test krävs efter ankomst till Finland.

3. med vaccinationsintyg efter en dos vaccin (minst 14 dagar sedan) eller
4. med negativt covid-19 testintyg (max 72 h gammalt)
           Ett nytt covid-19 test krävs i Finland, detta ska tas tidigast 72h och senast 120h efter ankomst till
               Finland. Testet är gratis och ska bokas i förväg innan ankomst till Finland via Finentry
               https://www.finentry.fi/sv/

5. utan intyg
           Ett covid-19 test krävs vid gränsen eller senast 24h efter ankomst till Finland samt ett till covid-19 test
               tidigast 72h och senast 120h efter ankomst till Finland. Tester är gratis och ska bokas i förväg innan
               ankomst till Finland via Finentry https://www.finentry.fi/sv/

Inga intyg krävs av personer födda 2006 eller senare.

intygvidinresa

Vaccinationsintyg 
 
Intyg över negativt covid-19 testresultat måste innehålla
 
 • personuppgifter om den testade personen
 • information om det laboratorium som utfört testet
 • datum för provtagning (max 72 timmar före ombordstigning)
 • typ av test (PCR eller antigen-test)
 • testresultat (negativt)

Testresultat från 1177 som saknar någon av de uppgifter som specifieras ovan godkänns inte.

Följande testmetoder är godkända som covid-19 test
 
 • PCR-test, taget inom 72 timmar innan resan
 • LAMP-test, taget inom 72 timmar innan resan
 • Antigentest, taget inom 72 timmar innan resan
 • Hemtest som används i Sverige och analyseras av laboratorium
Följande personer undantas från kravet på uppvisande av vaccinationsintyg eller negativt covid-19 test
 
 • har varit på kryssning utan landstigning
 • personer födda 2006 eller senare
 • yrkeschaufförer på arbetsuppdrag inom frakt
 • hör till fartygsbesättning stationerad på fartyg som avgår från Finland eller besättning som återvänder från arbetsuppgifter till FinlandMed reservation för ändringar, kontrollera alltid på Finlands officiella informationssidor:

Finlands gränsbevakningsväsendets https://raja.fi/sv/-/granskontrollerna-vid-de-inre-granserna-upphor-26.7.2021https://www.raja.fi/sv/anvisningar-om-gransovergang-corona och https://www.raja.fi/sv/vanliga-fragor-om-inverkan-av-coronaviruset-pa-gransovergangen

Finlands Statsråd https://valtioneuvosto.fi/sv/inreserestriktioner

Institutet för hälsa och välfärd (THL) https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19/resor-och-coronaviruspandemin

Inrikesministeriet https://intermin.fi/-/sisarajavalvontaa-jatketaan-25.7.-asti-myos-ulkorajavalvontaan-muutoksia?languageId=sv_SE

Lagen om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2021/20210701

Finentry https://www.finentry.fi/sv/
 

Publicerad: 18.02.2021, uppdaterad 26.07.2021

 

Information för dig som reser till Estland


Resor från Sverige till Estland


Vid incidenssiffra (antal smittade per 100 000 invånare under de senaste 14 dagarna) mellan 75-200 krävs ett av följande:

 • vaccinationsintyg efter två doser vaccin (minst 14 dagar måste ha gått sedan vaccinationen) eller
 • intyg om tillfrisknande från covid-19 (inom de senaste 6 månaderna) eller
 • ett negativt covid-19 PCR testresultat (max 72h gammalt) eller ett negativt covid-19 antigen testresultat (max 48h gammalt).

Om resenären inte har något av ovanstående intyg, krävs ett obligatoriskt covid-19 test vid ankomst till Estland.

Inga hälsointyg krävs av barn under 12 år.  Inte heller av kryssningsresenärer som inte går i land i Estland.

OBS! Vad incidenssiffran ligger på vid givet resedatum måste varje resenär själv kontrollera.
Den aktuella incidenssiffran som Estland följer finns här och uppdateras varje fredag:
https://vm.ee/en/information-countries-and-self-isolation-requirements-passengers


Med reservation för ändringar, kontrollera alltid på Estlands officiella informationssidor:

Estlands polis- och gränsbevaknings hemsida
www.politsei.ee/en/instructions/emergency-situation

Estlands officiella informationssida om covid-19
https://www.kriis.ee/en/travelling-and-border-crossing

Estlands officiella hemsida för turistinformation
https://www.visitestonia.com/sv/info-om-estland/coronavirus-and-travelling-to-estonia


Publicerad: 08.07.2021, uppdaterad 13.8.2021

 

INRESERESTRIKTIONER FÖR RESOR TILL SVERIGE FRAM TILL 31 oktober


Inresa från Finland till Sverige
Vid resor från ett annat nordiskt land (Finland, Danmark, Island och Norge) gäller inget inreseförbud eller krav på vaccinationsintyg/testintyg.

Inresa från Estland till Sverige
Ett av följande intyg krävs för inresa till Sverige:

 • ett vaccinationsintyg efter en dos vaccin mot covid-19 (minst 14 dagar sedan)
 • ett negativt covid-19 testintyg (max 72 h gammalt)
 • ett intyg om tillfrisknande från covid-19 (max 6 mån gammalt)


Kravet på intyg gäller med vissa undantag. Följande personer är undantagna inreseförbudet och får resa in i Sverige utan krav på vaccinationsintyg, negativt covid-19 testintyg eller intyg om tillfrisknande:

 • Svenska medborgare
 • Personer under 18 år
 • Utländska medborgare som är bosatta i Sverige eller har uppehållstillstånd
 • Utländska medborgare med trängande familjeskäl
 • Personal som transporterar gods och annan personal inom transportsektorn
 • Personer som är i behov av internationellt skydd eller som har andra humanitära skäl
 • Sjömän
 • Diplomatiska tjänstemän och avlönade konsulära tjänstemän som är anställda i Sverige av främmande stater samt deras familjer
 • Utländska medborgare som reser till Sverige direkt från Danmark, Finland, Island eller Norge

Kontrollerna sköts av Polismyndigheten vid gränsövergångar i Sverige. Polisen kommer att finnas på plats vid ankomst i Stockholm och Kapellskär hamn. Passagerare som saknar och behöver ha ett av intygen som krävs kommer att direktavvisas.
Observera att Tallink Silja inte står för kostnaden för återresan för den som avvisas av Polisen.

Mer information samt Q&A finns på den svenska regeringens hemsida
https://www.regeringen.se/artiklar/2020/04/fragor-och-svar-om-inreseforbud-till-sverige/

Läs mer om att resa till Sverige från utlandet på
https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/granspolisen/sa-paverkas/

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/om-du-planerar-att-resa/rekommendationer-till-dig-som-reser-in-i-sverige/
och ttps://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/om-du-planerar-att-resa/krav-pa-negativt-covid-19-test/

Publicerad: 28.05.2021, uppdaterad 30.08.2021

 

Åtgärder för din säkerhet och trygghet

För att kunna välkomna resenärer på ett tryggt och säkert sätt har vi tillsammans med Svensk Sjöfart antagit en ny branschstandard för säkra resor under coronapandemin, vilken innefattar en rad konkreta säkerhetsåtgärder som gäller under hela resan. Hela dokumentet med åtgärder finns här. All verksamhet ombord är anpassad för att minimera risken för spridning av coronaviruset. Exempel på säkerhetsåtgärder är:

 • Passagerarantalet ombord är begränsat så det finns gott om plats att hålla avstånd.
 • "Håll avståndet-skyltar" och tydliga markeringar på golven finns i såväl terminalen som ombord.
 • Munskydd är inget krav, men passagerare som vill använda munskydd är varmt välkomna att göra det. Munskydd finns att köpa i butiker och vid informationsdisken ombord på fartyget.
 • Antalet personer som får vistas samtidigt i butiker, lekland och relax har begränsats för allas säkerhet. Vissa områden är stängda tillsvidare, exempelvis bollhavet.
 • Avstånd hålls mellan borden i restauranger, kaféer samt barer och antalet sittplatser begränsas till max åtta personer per bord.
 • Matserveringen är anpassad. Handdesinficeringsstationer finns vid början av serveringen i Grande Buffet och bredvid kaffe- och dryckesstationerna. Engångshandskar finns tillgängliga för passagerarna. Kontinuerlig desinficering sker av maskiner och kontaktytor.
 • All färdigmat serveras inpackad på ett säkert sätt.
 • Handdesinficeringsstationer har placerats ut i alla publika områden ombord och i terminalen.
 • Utökad rengöring i terminal och ombord har införts. Noggrann och frekvent rengöring och desinfektion av hytter samt i restauranger, butiker och övriga allmänna ytor utförs.
 • Skyddsskärmar har satts upp vid informationsdisk och i alla kassor för att hålla avstånd mellan resenärer och personal.

 

Några allmänNa råd och riktlinjer när du reser:

 

 • Om du känner några sjukdomssymptom (hosta, snuva, feber, andningssvårigheter) före resan, stanna hemma. Vi ser fram emot att välkomna dig ombord igen när du blivit frisk.
 • Kom till hamnen i god tid, senast en timme före fartygets avgång.
 • Håll avstånd till andra i terminalen samt vid ombord- och landstigning. Du behöver inte ha bråttom, fartyget och besättningen väntar på dig.
 • När du vistas i allmänna utrymmen ombord (butiker, caféer, restauranger), kom ihåg att hålla avstånd till andra. Rör dig endast på egen hand eller i mindre sällskap.
 • Tvätta händerna ofta och noggrant, använd handdesinficering däremellan. Handdesinficeringsstationer har placerats ut i alla publika områden ombord och i terminalen.
 • Munskydd är inget krav, men passagerare som vill använda munskydd är varmt välkomna att göra det. Munskydd finns att köpa i butiker och vid informationsdisken ombord på fartyget.
 • Undvik att skapa trängsel i lobby, hissar, vid trappor och utgångar.
 • Om du måste hosta och nysa, gör det i armvecket.
 • Om du blir sjuk ombord, kontakta personalen men kom ihåg att hålla ett säkert avstånd.


Publicerad: 05.11.2020, uppdaterad 03.07.2021