1.1-31.12 2022 Galaxy, Baltic Princess

Stockholm - Mariehamn/Långnäs - Åbo

Fartyg Stockholm Mariehamn
(ankomst/avgång)
Långnäs
(ankomst/avgång)
Åbo
Baltic Princess 07:10 13:35 / 13:45 - 19:15
Galaxy 19:30 - 02:50 / 02:55 07:00

Åbo - Mariehamn/Långnäs - Stockholm

Fartyg Åbo Mariehamn
(ankomst/avgång)
Långnäs
(ankomst/avgång)
Stockholm
Galaxy 08:20 13:35 / 13:45 - 18:15
Baltic Princess 20:15 - 00:40 / 00:45 06:10


Avvikelser Stockholm - Mariehamn/Långnäs - Åbo med Galaxy & Baltic Princess

 
Fartyg Datum Avgång Avgång från Mariehamn Ankomst
Baltic Princess 07.05.2022 Sto 07:10 Lns 14:25 Tur 18:30
Baltic Princess
HARMONIKKA charter
07.05.2022
08.05.2022
Tur 19:30
Sto 07:10
Lns 00:45*
Lns 14:25
Sto 06:10*
Tur 18:30
Baltic Princess
Elitloppet
27.5 2022
28.5 2022
29.5 2022
Åbo 20:15
I Sto (Frihamnen)
Sto 22:00
(Frihamnen)
Lns 00:45

Lns 06:30
Sto 08:00
(Frihamnen)
Åbo 12:00
Baltic Princess 17.09.2022 Sto 07:10 Lns 14:25 Åbo 18:30
Baltic Princess charter 17.09.2022
18.09.2022
Åbo 19:30
Sto 07:10
Lns 00:45*
Lns 14:25
Sto 06:10*
Åbo 18:30
Galaxy
Servicedagar
19.9 2022
22.9 2022
Tas ur trafik i Åbo kl 07:00
Åter i trafik från Åbo kl 08:20
   
Baltic Princess 24.09.2022 Sto 07:10 Lns 14:25 Åbo 18:30
Baltic Princess
Charter
24.09.2022
25.09.2022
Tur 19:30
Sto 07:10
Lns 00:45*
Lns 14:25
Sto 06:10*
Tur 18:30
Baltic Princess
Servicedagar
2.10 2022
5.10 2022
Tas ur trafik i Åbo kl 19:15
Åter i trafik i Åbo kl 20:15
   
Baltic Princess charter 29.10.2022

30.10.2022
Sto 07:10
Åbo 19:30
Sto 07:10
Lns 14:25
Lns 00:45*
Lns 14:25
Åbo 18:30
Sto 06:10*
Åbo18:30
Baltic Princess charter 30.10.2022
31.10.2022
Åbo19:30
Sto 07:10
Lns 00:45*
Lns 14:15
Sto 06:10*
Åbo18:30
Baltic Princess 03.11.2022 Sto 07:10 Lns 14:15 Åbo 18:30
Baltic Princess
Charter
03.11.2022
04.11.2022
Åbo 19:30
Sto 07:10
Lns 00:45*
Lns 14:15
Sto 06:10*
Åbo 18:30
Baltic Princess 5.11.2022 Sto 07:10 Lns 14:25 Åbo 18:30
Baltic Princess
Charter
05.11.2022
06.11.2022
Åbo 19:30
Sto 07:10
Lns 00:45*
Mhn 13:45
Sto 06:10*
Åbo 19:15
Baltic Princess 01.12.2022 Sto 07:10 Lns 14:15/14:20 Åbo 18:30
Baltic Princess charter 01.12.2022
02.12.2022
Åbo 19:30
Sto 07:10
Lns 00:40*/00:45*
Lns 14:15/14:20
Sto 06:10*
Åbo 18:30
Baltic Princess 02.12.2022
03.12.2022
Åbo 19:30
Sto 07:10
Lns 00:40*/00:45*
Lns 14:20/14:25
Sto 06:10*
Åbo 18:30
Baltic Princess
Charter
03.12.2022
04.12.2022
Tur 19:30
Sto 07:10
Lns 00:40*/00:45*
Lns 14:20/14:25
Sto 06:10*
Åbo 18:30
Baltic Princess 08.12.2022 Sto 07:10 Lns 14:10/14:15 Åbo 18:30
Baltic Princess charter 08.12.2022
09.12.2022
Åbo 19:30
Sto 07:10
Lns 00:40/00:45*
Lns 14:10/14:15
Sto 06:10*
Åbo 18:30

* Dagen efter