Resa med djur

Djur är välkomna hos Tallink Silja Line.

Du kan resa tillsammans med ditt djur:

 • i djurhytt (samtliga fartyg)
 • i djurbur (Stockholm-Tallinn -linjen och Shuttle)
 • i väska (endast Shuttle)
 • i fordon (endast Shuttle)

Djur får endast lämnas ensamma i hytten under kortare stunder, exempelvis vid måltider.

Resa med djur

 • Djur som väger mindre än 8 kilo
  • får vistas i allmänna utrymmen förutom i restauranger, barer, lounger, lekrum eller i hytter som ej är djurhytter, med undantag för assistanshund.
  • måste alltid bäras i en väska eller transportbur vid vistelse utanför hytten och får inte lämnas utan uppsikt.
 • Djur som väger 8 kilo eller mer
  • får endast vistas utanför hytt för rastning.
  • måste bära koppel och rekommenderas att bära munkorg vid vistelse utanför hytten.
  • får ej vistas i allmänna utrymmen eller i andra hytter.
  Med undantag för assistanshund.
 • Assistanshund
  • får vistas i allmänna utrymmen förutsatt att det inte är förbjudet enligt nationella bestämmelser och är inte belagda med munskyddskrav om det tydligt framgår på hundens täcke genom text och logotyp att hunden är en cetrifierad assistanshund.
  • assistanshundar får inte vistas i bastur, badavdelningar och motsvarande utrymmen eller allergihytter.
  • hundförare ska alltid medföra ID-bricka med bild på hund och hundförare, som ska kunna uppvisas vid behov.
  • bokas via vår kundservice.
  • passageraren ska i samband med bokningen uppge om en assistanshund kommer att medfölja på resan.
 • Djur får endast rastas på angiven plats på ytterdäck, läs mer under respektive linje.
 • Passageraren ska beakta de myndighetsbestämmelser som gäller transport av djur och ska ha med sig de dokument som myndigheterna kräver. Om dokumenten inte är korrekta och myndigheterna avvisar husdjuret ansvarar resenären själv för de kostnader som uppstår. Vid frågor råder vi dig att kontakta veterinärmyndigheten i det land du planerar att resa till.
 • Vid resa med djur ansvarar passageraren själv för att medha de dokument som krävs för att resa  med djur. Passageraren ansvarar själv för eventuella kostnader som tillkommer på grund av ogiltiga eller saknade dokument. 
 • Alla hotell tillåter inte djur, kontrollera detta vid bokning. Uppge att djur följer med på resan direkt vid bokning av hotell via vår kundservice.
 • Det är djurägarens skyldighet att se till att djuret inte stör andra passagerare eller besättningen. Djuren får inte på minsta sätt äventyra säkerheten ombord. Det är förbjudet att resa med farliga djur.

Information om resedokument för djur hittar du via följande länkar:

Jordbruksverkets hemsida (Sverige)
Livsmedelssäkerhetsverket (Finland)
Agriculture and food boards hemsida (Estland)


Djurhytt

 • På fartyget får husdjur vistas i speciella hytter avsedda för passagerare med husdjur, dock ej i bäddarna. Med reservation för undantag.
 • Hela hytten måste reserveras oberoende av antal resenärer i sällskapet. Max tre husdjur per djurhytt.
 • Djurbiljett betalas utöver priset för djurhytt. 1 djurbiljett per djur krävs.
 • Ansvaret för husdjur ligger hos ägaren. Husdjursägaren ansvarar för att hytten hålls i gott skick samt husdjurets omvårdnad, säkerhet och hygien. Skadegörelse debiteras enligt särskild tariff.


Djurbur

 • Djurburar finns på Stockholm-Tallinn -linjen samt på Shuttlefartygen MyStar och Megastar.
 • Djurbiljett betalas utöver priset för djurbur. 1 djurbiljett per djur krävs.
 • Lås till burarna kan lånas i fartygets information mot en avgift.
 • Djurburarna förvaras i särskilt rum ombord under hela resan. Ägaren kan besöka djuret genom att kontakta personalen vid fartygets informationsdisk på Stockholm-Tallinn linjen. På Shuttlefartygen kan besök ske när som helst under resan. 
 • Om djuret släpps ut från buren är ägaren ansvarig för att rummet ej smutsas ner. Dörren till rummet med burarna måste hållas låst om djurägaren inte är i rummet. Kontakta personalen vid fartygets informationsdisk då dörren till rummet med djurburar ska öppnas eller låsas.
 • Djurburar finns i olika storlekar.
 • Ingen viktgräns för djuret. 


Djur i väska

 • På Shuttle-fartygen är det möjligt att resa med djur i väska, utan djurhytt eller djurbur. 
 • 1 djurbiljett per djur krävs.
 • Gäller endast djur som väger mindre än 20 kilo.
 • Djurväskan får medföras i allmänna utrymmen ombord bortsett från restauranger, lounger, barer och lekrum.


Djur i fordon

 • Djur är tillåtna kostnadsfritt på bildäck ombord Shuttle-fartygen på Helsingfors-Tallinn -linjen. Djuret måste stanna i fordonet under hela resan.
 • Av säkerhetsskäl är bildäcket stängt under resans gång, med undantag för garageplats ombord MyStar & Megastar. Dörrarna till bildäcket låses strax efter avgång och öppnas 30 minuter före fartygets ankomst till hamnen.
 • Besök på bildäcket under resan är ej tillåtet förutom i nödfall med tillstånd från personalen.
 • Ej möjligt att rasta djuret under resan.
 • Meddela vår kundservice på förhand att djur stannar i bilen under resan samt incheckningspersonalen.
 • Det är tillåtet att lämna flera djur i fordonet under resan.
 • Under vissa omständigheter (t ex om vädret är ovanligt varmt eller kallt) kan Tallink Silja förbjuda passagerarna att lämna husdjuren i bilen.Resa med djur på olika linjer


Stockholm-Åland-Helsingfors, Stockholm/Kapellskär-Åland-Åbo

 • Djur kan resa i djurhytt.
 • Djurbiljett betalas utöver priset för djurhytt. 1 djurbiljett per djur krävs.
 • Angiven rastplats på ytterdäck:
  Silja Symphony & Silja Serenade: i aktern på däck 12.
  Baltic Princess: i mitten på däck 6.


Stockholm-Åland-Tallinn

 • Djur kan resa i djurhytt eller djurbur.
 • Djurbiljett betalas utöver priset för djurhytt eller djurbur. 1 djurbiljett per djur krävs.
 • Angiven rastplats på ytterdäck:
  Baltic Queen: i mitten på däck 6.


Helsingfors-Tallinn (Shuttle)

 • Djur kan resa i djurhytt, djurbur, i väska eller lämnas kvar i fordonet.
 • Djurbiljett betalas utöver priset för djurhytt eller djurbur. 1 djurbiljett per djur krävs.
  Djur i väska är en separat djurbiljett.
 • Angiven rastplats på ytterdäck:
  MyStar: i aktern på däck 10 (styrbord sida), samt i kennel på däck 7
  Megastar: på däck 10, samt i kennel på däck 7


Helsingfors-Tallinn (Victoria I)

 • Djur kan resa i djurhytt.
 • Djurbiljett betalas utöver priset för djurhytt. 1 djurbiljett per djur krävs.
 • Angiven rastplats på ytterdäck:
  Ute på däck 6 på babordsidan.