Resa med husdjur

Husdjur är välkomna hos Tallink Silja.

Kom ihåg att se till att alla dokument som krävs för att föra ditt husdjur eller din ledarhund ut från/in i landet är i sin ordning.

Information om alla resedokument för djur hittar du i Sverige på Jordbruksverkets hemsida och i Finland på Livsmedelssäkerhetsverkets hemsida.

Jordbruksverkets hemsida
Livsmedelssäkerhetsverket (FI)
Veterinärmyndighetens hemsida (EE)

Resa med djur

Resenären ska beakta de myndighetsbestämmelser som gäller transport av djur och ska ha med sig de dokument som myndigheterna kräver. Om de ifrågavarande dokumenten inte är korrekta och myndigheterna avvisar husdjuret ansvarar resenären själv för de kostnader som uppstår. Om du känner dig tveksam kring något villkor, råder vi dig att kontakta veterinärmyndigheten i det land du planerar att resa till.

Den som reser med djur måste själv se till att skaffa alla dokument som krävs för att föra sitt husdjur eller sin ledarhund ut från/in i landet. Tallink Silja återbetalar ej kostnaden för resan om det skulle visa sig att nödvändiga intyg och dokument inte är i ordning då resan påbörjas.
Alla hotell tillåter inte husdjur, kontrollera detta vid bokning.

Det är djurägarens skyldighet att se till att ens djur inte stör andra passagerare eller besättningen. Djuren får inte heller på minsta sätt äventyra fartygets säkerhet. Det är förbjudet att medföra farliga djur ombord.
 

Husdjur i djurhytt

På fartyget får husdjur vistas i speciella hytter avsedda för resenärer med husdjur, dock ej i bäddarna. Undantag gäller på vissa specialkryssningar.
Hela hytten måste reserveras oberoende av antal resenärer i sällskapet. Max tre husdjur per djurhytt. Avgiften för husdjur betalas utöver hyttpriset.
 

 • Husdjur som väger mindre än 8 kilo: Får vistas i allmänna utrymmen förutom i restauranger, barer, lekutrymmen för barn och inte heller i övriga passagerarhytter, med undantag av service- och ledarhundar. Djuren måste bäras i en väska eller transportbur och får inte lämnas utan uppsikt. Djurhytt eller djurbur behöver dock alltid bokas, med undantag för Shuttle på linjen Helsingfors-Tallinn. 
 • Husdjur som väger mer än 8 kilo: Får ej vistas i allmänna utrymmen och inte heller i övriga passagerarhytter, med undantag av service- och ledarhundar. När de inte är i hytten ska husdjuren alltid ha munkorg.

Ansvaret för husdjur ligger hos ägaren och husdjuren ska alltid vara kopplade då de vistas utanför hytten. Husdjur får endast rastas på ytterdäck. Husdjursägaren ansvarar för att hytten hålls i gott skick samt husdjurets omvårdnad, säkerhet och hygien. Skadegörelse debiteras enligt särskild tariff.
 

Bur för husdjur ombord

Husdjursburar finns endast på fartygen Star och Megastar. Avgiften för husdjur betalas utöver hyttpriset. Ägaren kan besöka husdjuret under resan genom att kontakta informationen ombord. Husdjuren måste vara försedda med munkorg då de vistas utanför buren.

Om husdjuret släpps ut från buren är ägaren ansvarig för att rummet ej smutsas ner. Dörren till rummet med burarna måste hållas låst om husdjursägaren inte är i rummet. Informationen kontaktas då dörren till rummet med burarna ska öppnas eller låsas.
 

Husdjur på bildäck

Husdjur är tillåtna på bildäck på Shuttle-fartygen mellan Helsingfors-Tallinn. Dörrarna till bildäcket låses strax efter avgång och öppnas 30 minuter före fartygets ankomst till hamnen. Besök på bildäcket under resan är ej tillåtet utom i nödfall med befälhavarens tillstånd.
 

Service- och ledarhundar

 • Service- och ledarhundar reser kostnadsfritt med Tallink Silja. Hundarna skall bära en korrekt märkt väst eller sele.
 • Passageraren ska i samband med bokningen uppge om en service- eller ledarhund kommer att medfölja på resan.
 • Service- och ledarhundar får vistas i alla fartygets utrymmen förutsatt att det inte är förbjudet enligt nationella bestämmelser. Service- och ledarhundar har inte tillträde till bastur, badavdelningar och motsvarande utrymmen, inte heller till allergihytter.
 • På fartygens yttre däck finns rastplats för hundar.

 

Stockholm-Åland-Helsingfors, Kapellskär-Åland-Åbo

Avgiften för husdjur betalas per väg utöver hyttpriset. Hytt är alltid obligatoriskt att boka. 
Inga husdjur är tillåtna att lämnas i bilarna under resan.

Rastplatser ombord, sandlåda:
Silja Symphony & Silja Serenade: ute på däck 12, i aktern.
Baltic Princess: ute på däck 6 i mitten.
 

Stockholm-Åland-Tallinn

Avgiften för husdjur betalas per väg utöver hyttpriset.
Hytt eller djurbur är alltid obligatoriskt att boka. 
Inga husdjur är tillåtna att lämnas i bilarna under resan.

Rastplatser ombord:
Baltic Queen: ute på däck 6 i mitten.

Helsingfors-Tallinn Shuttle

Avgiften för husdjur betalas per väg utöver biljettpriset.

 • Lås till burarna kan lånas i fartygets information mot en avgift.
 • På Tallink Shuttle-fartygen (Star/Megastar/MyStar) går det bra att transportera husdjur i fordonet.
 • För husdjur som transporteras i fordon debiteras ingen extra kostnad, husdjuret måste då stanna i fordonet under hela resan.
 • Bildäcket är låst under resan och man kan inte besöka bildäcket under resan (utom Megastars garage).
 • Alla husdjur reser i fordon på ägarens ansvar.
 • Det är inte möjligt att rasta husdjur på Tallink Shuttle-fartygen under resans gång.
 • Under vissa omständigheter (t ex om vädret är ovanligt varmt eller kallt) kan Tallink Silja förbjuda passagerarna att lämna husdjuren i bilen.