Incheckning

Vi rekommenderar er att checka in senast en timme före avgång.

Incheckning för passagerare utan fordon avslutas 30 minuter före avgång. När din resa närmar sig, kom ihåg att i god tid kontrollera att du har nödvändiga resehandlingar inför din resa.

Vänligen kontrollera avgångsterminal i din bekräftelse innan du anländer till hamnen.

Vid terminalen får du boardingkorten från incheckningsdisken eller incheckningsautomaten, läs anvisningarna nedan.

Läs mer:
Tidtabeller
Hamninformation
Selfserviceautomater 
Ombordstigning

  • Vid terminalens incheckningsdisk och Self Service -automater får du som resenär boardingkort som används vid ombordstigning och som din hyttnyckel. Boardingkortet uppvisas för ordningsvakten vid ombordstigningen, alternativt scannas av vid de automatiska biljettkontrollerna. Boardingkorten kan endast hämtas ut på avresedagen, under terminalens öppettider.I incheckningen ges också övriga kuponger och biljetter som betalats på förhand, t.ex. måltidskuponger och hotellvoucher. 
  • Uppvisa bokningsbekräftelse / bokningsnummer samt giltig resehandling, så som ID-kort eller pass. Kvitto på betalningen där referensnummer framgår ska uppvisas vid anmodan. Om du inte har ett kvitto i pappersform kan du skicka in ett digitalt kvitto på utbetalning från din mobilbank.
  • Om bokningen inte är betald, måste biljetten betalas och checkas in senast en timme före avgång. Därefter kan obetalda resor avbokas utan ytterligare underrättelse.
  • I Värtahamnen finns en egen incheckningsdisk för Club One Guldmedlemmar, Svit- och Commodoreresenärer i terminalen. 
  • Grupper har en egen gruppincheckning i terminalen. Denna är belägen i ett eget utrymme intill incheckningsdiskarna. Därifrån får gruppledaren gruppens boardingkort. Gruppledaren bör checka in gruppen minst en timme före avgångstid.
  • Vi rekommenderar att samtliga passagerare anländer till incheckningen senast en timme före avgång. Incheckning måste ske senast 30 minuter före fartygets avgångstid, då incheckningen stänger. Fartyget väntar inte på från incheckningen försenade passagerare och deras ombordstigning garanteras inte. Oanvända resebiljetter och betalda tilläggstjänster återbetalas inte.
  • Observera att under incheckningstid betjänas huvudsakligen våra avgående fartygs passagerare.
  • Vid nybokningar som görs vid incheckningen tillkommer en serviceavgift.
  • När du har fått boardingkortet kan du via biljettkontrollen gå ombord. Läs mer om ombordstigning.