Incheckning

Vi rekommenderar att incheckning sker senast 1 timme före avgångstid.

Incheckning för passagerare utan fordon avslutas 30 minuter före avgångstid.

Kom ihåg att i god tid kontrollera att du har nödvändiga resehandlingar inför din resa.

Kontrollera avgångsterminal i din bekräftelse innan du anländer till hamnen.

Vid terminalen får du boardingkort från incheckningsdisk eller self-serviceautomat, läs anvisningarna nedan.

 • Vid terminalens incheckningsdisk och self-serviceautomater får du boardingkort som används vid ombordstigning och som hyttnyckel. Boardingkortet uppvisas vid ombordstigning alternativt scannas av vid de automatiska biljettkontrollerna. 
 • Boardingkort kan endast hämtas ut på avresedagen under terminalens öppettider. Vid incheckning får du även övriga kuponger och biljetter som betalats på förhand, t.ex. måltidskuponger och hotellvoucher. 
 • Uppge bokningsnummer samt uppvisa giltig resehandling, så som ID-kort eller pass. Kvitto på betalningen där referensnummer framgår ska uppvisas vid anmodan. Om du inte har ett kvitto i pappersform kan du skicka in ett digitalt kvitto på utbetalning från din internetbank.
 • Om bokningen inte är fullständigt betald måste biljetten betalas och checkas in senast en timme före avgångstid. Obetalda resor avbokas utan ytterligare underrättelse.
 • I Värtaterminalen finns separat incheckningsdisk för Club One Gold-medlemmar, Svit- och Commodoreresenärer. 
 • Det finns även separat incheckning för grupper i terminalen där gruppledaren hämtar ut gruppens boardingkort. Denna är belägen i ett separat rum intill incheckningsdiskarna. Gruppledaren bör checka in gruppen minst 1 timme före avgångstid.
 • Observera att under incheckningstid betjänas huvudsakligen våra avgående fartygs passagerare.
 • Vid nybokningar som görs vid incheckningen tillkommer serviceavgifter.
 • Vi rekommenderar att samtliga passagerare anländer till incheckningen senast 1 timme före avgångstid.
 • Observera att incheckning av passagerare avslutas 30 minuter före avgångstid.
  Tallink Silja har rätt att neka ombordstigning för personer som inte anlänt före angiven tid.
  Tallink Silja ersätter inte biljettkostnader vid utebliven resa eller ev. extrakostnader som kan uppstå till följd av detta.


Läs mer:
Tidtabeller
Hamninformation
Self-serviceautomater 
Ombordstigning