Tilläggsavgifter


Bränsletillägg

Bränsletillägg/person Enkelresa Kryssning eller t/r
Stockholm-Helsingfors
Stockholm-Åbo
Stockholm-Tallinn
102 SEK 136 SEK
Stockholm-Åland
Helsingfors-Åland
Åbo-Åland
Tallinn-Åland
45 SEK -
Helsingfors-Tallinn (Shuttle) 40 SEK 79 SEK
Helsingfors-Tallinn (Victoria I) 79 SEK 113 SEK
  • Bränsletillägg debiteras ej för barn 0-5 år.
  • Bränsletillägget genererar inte Club One-poäng.


CO2-utsläppstillägg

Ett CO2-utsläppstillägg tillkommer på alla bokningar med avresa fr.o.m. 1.1.2024.
Läs mer om EU:s system för handel med utsläppsrätter

 

CO2-utsläppstillägg för passagerare, för resor 01.01-31.12.2024

CO2-utsläppstillägg/person Enkelresa Kryssning eller t/r
Stockholm-Helsingfors 16 SEK 32 SEK
Stockholm-Tallinn 28 SEK 56 SEK
Stockholm-Åbo
Helsingfors-Tallinn (Shuttle)
10 SEK 20 SEK
Helsingfors-Tallinn (Victoria I) 21 SEK 43 SEK
  • Utsläppstillägg debiteras ej för barn 0-5 år.
  • Utsläppstillägg debiteras ej för resor mellan Helsingfors/Åbo och Åland.
  • CO2-utsläppstillägget genererar inte Club One-poäng.

CO2-utsläppstillägg för passagerare, för resor 01.01-31.12.2025

CO2-utsläppstillägg/person Enkelresa Kryssning eller t/r
Stockholm-Helsingfors 23 SEK 45 SEK
Stockholm-Tallinn 45 SEK 90 SEK
Stockholm-Åbo 18 SEK 36 SEK
Helsingfors-Tallinn (Shuttle) 15 SEK 29 SEK
Helsingfors-Tallinn (Victoria I) 34 SEK 68 SEK
Paldiski-Kapellskär 50 SEK 99 SEK
  • Utsläppstillägg debiteras ej för barn 0-5 år.
  • Utsläppstillägg debiteras ej för resor mellan Helsingfors/Åbo och Åland.
  • CO2-utsläppstillägget genererar inte Club One-poäng.

CO2-utsläppstillägg för fordon, för resor 01.01-31.12.2024

Enkelresa Stockholm-Helsingfors Stockholm-Tallinn Stockholm-Åbo/Åland Stockholm-Åland Tallinn-Helsingfors Tallinn-Åland
Personbil
↕ 1,9 m
↔ 5,0 m
34 SEK 68 SEK 23 SEK 34 SEK 23 SEK 34 SEK
Hög personbil
↕ 2,4 m
↔ 5,5 m
- 102 SEK - 51 SEK 34 SEK 51 SEK
Motorcykel / motorcykel med sidovagn
↕ 1,9 m
↔ 3,0 m
17 SEK 17 SEK 17 SEK 17 SEK  17 SEK 8 SEK
Parkerad bil
↕ 2,4 m
↔ 5,0 m
23 SEK - 23 SEK 23 SEK 23 SEK 17 SEK
Parkerad bil i Shuttlegarage
↕ 2,4 m
↔ 5,0 m
- - - - 17 SEK -
Cykel inget tillägg inget tillägg inget tillägg inget tillägg inget tillägg inget tillägg
Övriga fordon 56 SEK 113 SEK 56 SEK 56 SEK 56 SEK 56 SEK

CO2-utsläppstillägg för fordon, för resor 01.01-31.12.2025

Enkelresa Stockholm-Helsingfors Stockholm-Tallinn Stockholm-Åbo Till och från Åland
Exkl. inom Finland
Tallinn-Helsingfors
Personbil
↕ 1,9 m
↔ 5,0 m
60 SEK 59 SEK 40 SEK 59 SEK 40 SEK
Hög personbil
↕ 2,4 m
↔ 5,5 m
- 76 SEK - 76 SEK 51 SEK
Motorcykel / motorcykel med sidovagn
↕ 1,9 m
↔ 3,0 m
43 SEK 34 SEK 34 SEK 34 SEK  34 SEK
Parkerad bil
↕ 2,4 m
↔ 5,0 m
49 SEK - 40 SEK 11 SEK 40 SEK
Parkerad bil i Shuttlegarage
↕ 2,4 m
↔ 5,0 m
- - - - 34 SEK
Cykel inget tillägg inget tillägg inget tillägg inget tillägg inget tillägg
Övriga fordon 82 SEK 82 SEK 73 SEK 82 SEK 73 SEK


Serviceavgifter

Tjänst Pris
Bokning via kundservice (e-post, chatt, telefon och i terminalen) 72 SEK
/bokning 
Betalning av bokning i terminalen 72 SEK
/bokning
Bokningsbekräftelse skickad via post 31 SEK
/bokning
Check-in vid incheckningsdisk 56 SEK / 5 EUR
/person
Ändring eller avbokning av resa Enligt resevillkoren