Åldersregler

Åldersgränsen för kryssningar och resor med Tallink och Silja Line är 18 år.

Barn/ungdom 0-17 år får resa:

  • I sällskap med vårdnadshavare
  • I sällskap med familjemedlem * eller övervakare (minst 25 år)
    *Familjemedlem = resenärens far, mor eller annan laglig vårdnadshavare, mor- och farföräldrar, moster, faster, morbror, farbror. Syster eller bror skall vara minst 25 år. Max 2 barn (utöver egna) per familjemedlem/övervakare.
    Det skall vara 1 familjemedlem/övervakare per hytt.
    Förmyndarintyg för barn 0-17 år undertecknat av vårdnadshavare skall medföras under hela resan och kunna visas upp vid behov.

OBS! Vid specialkryssningar/ungdomskryssningar kan andra åldersgränser gälla.

Obeledsagad ungdom (15–17 år)

  • får resa ensam på dagskryssning och reguljärresa (dagstur) med vårdnadshavarens skriftliga tillstånd som medförs på resan, obeledsagad ungdom (pdf). Tallink Silja skall alltid ha möjlighet att per telefon kunna kontrollera tillståndet under hela resan från fartygets avgång till ankomsten i destinationshamnen. Ungdomen skall på uppmaning kunna legitimera sig med giltigt legitimation som styrker sin identitet och uppge sin vårdnadshavares kontaktuppgifter. Vuxen ledsagar tonåringen till avgångshamnen vid avgången och möter honom/henne i ankomsthamnen vid ankomsten. Dessa personer stannar i hamnen tills fartyget avgått och infinner sig i hamnen vid fartygets tidtabellsenliga ankomsttid.


Intyg/Blanketter


Tallink och Silja Line förbehåller sig rätten till ändringar.
Eventuell dispens kan beviljas, vänligen kontakta kundservice för mer information.