Åldersregler

Åldersgräns för resor med Tallink Silja Line är 18 år.


Barn/ungdom 0-17 år får resa:

  • tillsammans med en förälder, annan laglig förmyndare eller övervakare.
  • En övervakare som reser tillsammans med en person under 18 år måste fylla i övervakarblankett. För övervakare gäller följande ålderskrav. På en reguljärresa utan övernattning på linjen Tallinn-Helsingfors ska övervakaren vara minst 21 år gammal. På övriga linjer ska övervakaren vara minst 25 år gammal. Undantagsvis kan en lärare eller tränare som reser med sina elever vara under 25 år. Övervakaren måste ha läst igenom och undertecknat de regler som gäller för övervakare. Övervakaren förpliktar sig att ansvara för och representera de minderåriga personer som denne har åtagit sig ansvaret för.
  • Förmyndarintyg för barn 0-17 år undertecknat av förmyndare måste medföras och kunna uppvisas under hela resan.

OBS! Specialkryssningar/ungdomskryssningar kan ha avvikande åldersregler.


Obeledsagad ungdom (15–17 år)

  • Passagerare som är 15–17 år gammal får oavsett veckodag resa ensam på reguljärresa under dagtid eller med dagsbiljett om han eller hon medför resetillstånd som undertecknats av förälder eller annan laglig vårdnadshavare. Personen som bokat resan eller passageraren själv ansvarar för att sådant resetillstånd finns.
  • Tallink Silja Line ska kunna kontakta förmyndare per telefon under hela resan.
  • Ungdomen ska på uppmaning kunna uppvisa giltig ID-handling samt uppge förmyndares kontaktuppgifter.


Intyg


Tallink Silja Line förbehåller sig rätten till ändringar.