Våra fartyg

 

Våra fartyg till Åbo, Helsingfors och Tallinn stannar i Mariehamn på Åland och trafikeras av sex fartyg med olika avgångar och ankomsttider. 
Se vår onlinebokning för uppdaterade tider för samtliga destinationer.

Sto - Tal

Dagliga avgångar mellan Stockholm Värtahamnen och Tallinn D-terminalen, med Baltic Queen och Victoria.
Tidtabeller och avvikelser →

Sto - Rig

Dagliga avgångar mellan Stockholm Värtahamnen och Riga, med Isabelle och Romantika.
Tidtabeller och avvikelser →

Sto - Hel

Dagliga avgångar mellan Stockholm och Helsingfors, med Silja Symphony och Silja Serenade.
Tidtabeller och avvikelser →

Sto - Åbo/Åland

Dagliga avgångar mellan Stockholm Värtahamnen och Åbo, med Galaxy och Baltic Princess.
Tidtabeller och avvikelser →

Hel - Tal

Flera avgångar dagligen mellan Helsingfors, Västra terminalen och Tallinn, D-terminalen med Star, Megastar och Silja Europa.
Tidtabeller och avvikelser →

Muuga - Nordsjö

Dagliga avgångar mellan Muuga (nära Tal) och Nordsjö (nära Hel). Sea Wind är ett cargofartyg där bilresenärer även kan boka reguljärresor.
Tidtabeller och avvikelser →

Avvikelser & info

Här presenterar vi avvikelser och trafikinformation som berör er resenärer som reser till våra destinationer.
Tidtabeller och avvikelser →