Våra fartyg

 

Våra fartyg till Åbo, Helsingfors och Tallinn stannar i Mariehamn på Åland och trafikeras av sex fartyg med olika avgångar och ankomsttider. 
Se vår onlinebokning för uppdaterade tider för samtliga destinationer.

Sto - Tal

Dagliga avgångar mellan Stockholm Värtahamnen och Tallinn D-terminalen, kl 17.30 med Baltic Queen och Victoria.
Tidtabeller och avvikelser →

Sto - Rig

Dagliga avgångar mellan Stockholm Värtahamnen och Riga, kl 17.00 med Isabelle och Romantika.
Tidtabeller och avvikelser →

Sto - Hel

Dagliga avgångar mellan Stockholm och Helsingfors, kl 16.45 med Silja Symphony och Silja Serenade.
Tidtabeller och avvikelser →

Sto - Åbo/Åland

Dagliga avgångar mellan Stockholm Värtahamnen och Åbo kl. 07.10 och 19.30 med Silja Galaxy och Baltic Princess.
Tidtabeller och avvikelser →

Hel - Tal

Flertalet avgångar mellan Helsingfors, Västra terminalen och Tallinn, D-terminalen med Star, Megastar och Silja Europa.
Tidtabeller och avvikelser →

MUUGA - nordsjö

Dagliga avgångar mellan Muuga (nära Tal) och Nordsjö (nära Hel). Sea Wind är ett cargofartyg där bilresenärer även kan boka reguljärresor.
Tidtabeller och avvikelser →

Avvikelser & info

Här presenterar vi avvikelser och trafikinformation som berör er resenärer som reser till våra destinationer.
Tidtabeller och avvikelser →