Ny bränsletilläggsmodell (BAF) from 1 januari 2023

En ny bränsletilläggsmodell (BAF) kommer att införas från och med den 2 januari 2023 på rutterna Tallinn-Helsingfors-Tallinn, Tallinn-Stockholm-Tallinn, Paldiski-Kapellskär-Paldiski, Helsingfors-Stockholm-Helsingfors och Åbo-Kapellskär/Stockholm-Åbo.

Giltighetsperioden för bränsletillägget är 2 (två) veckor från måndag till söndag. Bränsletilläggets summa meddelas i ett separat skriftligt meddelande på torsdagen före giltighetsperiodens början. 

Beräkningsunderlaget för bränsletillägget är det dagliga stängningsvärdet för Brent-råolja i USD/fat. (källa: Bloomberg/Energy hemsida). Ett bränsletillägg kommer att läggas till på utgångspriset per meter om det dagliga stängningsvärdet för Brent-olja överstiger 70 USD/fat under den två veckor långa mätperioden. Om det dagliga stängningsvärdet för Brent-råolja faller under 70 USD/fat under den två veckor långa kalkyleringsperioden kommer inget bränsletillägg att uppbäras under de följande två veckorna.

 
Bränsletillägg perioden 22.5-4.6 2023
 
Pris/meter i Euro. Avgift per startad meter. 
Average level BAF $: TAL-HEL   TAL-STO PAL-KAP  TUR-STO   TUR-KAP HEL-STO 
75,36 1,00 1,50 2,50 1,50 1,00 1,50