Hamnar & terminaler

OBS! Avvikelser i öppettider och trafik kan förekomma på grund av rådande situation.


Från Värtaterminalen i Stockholm trafikerar:

 • Silja Symphony och Silja Serenade till Helsingfors
 • Galaxy och Baltic Princess till Åbo
 • Baltic Queen till Tallinn

Information om Värtaterminalen


Från Olympiaterminalen i Helsingfors trafikerar:

 • Silja Symphony och Silja Serenade till Stockholm

Information om Olympiaterminalen


Från Siljaterminalen i Åbo trafikerar:

 • Galaxy och Baltic Princess till Stockholm

Information om Siljaterminalen


Från terminalerna på Åland trafikerar:

 • Silja Symphony och Silja Serenade till Stockholm och Helsingfors
 • Galaxy och Baltic Princess dagtur till Åbo och Stockholm
 • Baltic Queen till Tallinn och Stockholm

Information om terminalen i Mariehamn

 • Galaxy och Baltic Princess nattur till Åbo och Stockholm

Information om terminalen i Långnäs


Från D-terminalen i Tallinn trafikerar:

 • Star, Megastar och Europa till Helsingfors
 • Baltic Queen till Stockholm

Information om D-terminalen


Från Rigaterminalen i Riga trafikerar:

 • Inga fartyg trafikerar linjen mellan Stockholm och Riga


Från Västra Hamnen i Helsingfors trafikerar:

 • Silja Europa till Tallinn
 • Tallink Shuttle-fartygen Star & Megastar till Tallinn

Information om Västra hamnen Terminal 2


Från Kapellskär hamn 20 km öster om Norrtälje trafikerar:

 • Sailor – endast för reguljärresor med bil samt cargo

Information om Kapellskär Hamn


Från Paldiski Hamn 45 km väster om Tallinn trafikerar:

 • Sailor – endast för reguljärresor med bil samt cargo

Information om Paldiski Hamn


Från Nordsjö hamn i Helsingfors trafikerar:

 • Regal Star – endast för reguljärresor med bil samt cargo

Information om Nordsjö Hamn


Från Muuga Hamn i Tallinn trafikerar:

 • Regal Star – endast för reguljärresor med bil samt cargo

Information om Muuga Hamn