Hamnar & terminaler

OBS! Avvikelser i öppettider och trafik kan förekomma på grund av rådande situation.

Från Värtaterminalen i Stockholm trafikerar:

 • Silja Symphony och Silja Serenade till Helsingfors
 • Baltic Princess till Åbo (vår och sommar)
 • Baltic Queen till Tallinn

Information om Värtaterminalen

Från Olympiaterminalen i Helsingfors trafikerar:

 • Silja Symphony och Silja Serenade till Stockholm

Information om Olympiaterminalen

Från Siljaterminalen i Åbo trafikerar:

 • Baltic Princess till Stockholm

Information om Siljaterminalen

Från terminalerna på Åland trafikerar:

 • Silja Symphony och Silja Serenade till Stockholm och Helsingfors
 • Baltic Princess dagtur och nattur till Åbo och Stockholm
 • Baltic Queen till Tallinn och Stockholm

Information om terminalen i Mariehamn
Information om terminalen i Långnäs

Från D-terminalen i Tallinn trafikerar:

 • Star och Megastar till Helsingfors
 • Baltic Queen till Stockholm

Information om D-terminalen

Från Rigaterminalen i Riga trafikerar:

 • Inga fartyg trafikerar linjen mellan Stockholm och Riga

Från Västra Hamnen i Helsingfors trafikerar:

 • Tallink Shuttle-fartygen Star & Megastar till Tallinn

Information om Västra hamnen Terminal 2

Från Kapellskär hamn 20 km öster om Norrtälje trafikerar:

 • Sailor – endast för reguljärresor med bil samt cargo
 • Baltic Prinsess (höst och vinter) – endast för reguljärresor med bil

Information om Kapellskär hamn

Från Paldiski Hamn 45 km väster om Tallinn trafikerar:

 • Sailor – endast för reguljärresor med bil samt cargo

Information om Paldiski Hamn

Från Nordsjö hamn i Helsingfors trafikerar:

 • Regal Star – endast för reguljärresor med bil samt cargo

Information om Nordsjö Hamn

Från Muuga Hamn i Tallinn trafikerar:

 • Regal Star – endast för reguljärresor med bil samt cargo

Information om Muuga Hamn