Bra att veta för Cargo

 

I samband med bokningen skall följande uppgifter lämnas:

- fordonets längd, bredd, höjd
- registreringsnummer
- elkoppling
- antal chaufförer
- övriga specialåtgärder som transporten kräver
- IMO/ADR-gods

Enheterna bör vara bokade för att komma in på hamnområdet.

Cargo transporterar följande lastenheter:

- lastbilar
- trailers
- fabriksnya bilar och chassier
- arbetsmaskiner
- LNG-ENHETER
Enheter som använder LNG (Liquid Natural Gas, dvs flytande naturgas) som bränsle är tillåtna på alla våra fartyg. Även om dessa enheter är IMDG-klassificerade tillkommer ingen extra IMDG-avgift för dessa transporter.

Incheckning

Fordonen ska vara incheckade och klara för lastning enligt följande:
- 1,5 timme före avgång för trailers och fordon som ska dras eller köras ombord av stuveriet.
Gäller förutom i Helsingfors Södra hamn (på linjen Helsingfors-Stockholm) där trailers och fordon utan chaufför bör vara i hamnen redan kl. 12:00 lördagar och söndagar.
- 1 timme före avgång för lastbilar eller fordon som körs ombord av medföljande chaufför. 

Fordon som anlänt för sent till incheckningen kan förlora sin plats till fordon som är upptaget på väntelistan.

Betalningssätt

Fakturering eller kreditkortsbetalning. Kontantbetalning är inte möjlig.

Följande kreditkort accepteras: American Express, Euro card, Visa, MasterCard. Svenska bankkort accepteras enbart i Sverige, finska bankkort enbart i Finland.
Personalen är skyldig att kontrollera att erbjudet kort är giltigt. Legitimation skall på begäran uppvisas.

Väntelista

På väntelistan upptagna fordon tas ombord i den ordning de anlänt till hamnen.

Avbokning

Cargo debiterar en no show-avgift för säker plats som ej utnyttjas eller avbokas i god tid. För lastbilar eller annat fordon med förare skall avbokning göras senast 1 timme innan fartygets avgångstid, för övriga enheter 1,5 timme innan avgångstid.

Bärgningsbilar och förarlösa fordon

Transport med bärgningsbil och den bogserade bilen måste registreras genom Tallink Silja Lines cargoavdelning.

Transport med bärgningsbil och den bogserade bilen måste registreras genom Tallink Silja Lines kundtjänst för passagerartransport.

Krav för bogsering:

  • Båda fordonen måste ha en förare med körkort för fordonskategorin. 
  • Vid bokning på vår hemsida, välj ett av två alternativ för fordonet:
    1. ett fordon med släp (höjd upp till 2,4 m och maxlängd 12 m) eller 2. ett fordon och släpvagn (höjd upp till 4,4 m och maxlängd 12 m).
  • Fordonet och det dragbara fordonet får vardera väga högst 3,5 ton.
  • Om totallängden överstiger 12 m, vänligen kontakta Tallink Silja Lines kundtjänst.