Trafikoperatörer

 

Tallink Silja Oy trafikerar följande linjer:

  • Stockholm-Åland-Helsingfors
  • Stockholm/Kapellskär-Åland-Åbo

Tallink Silja Oy är operatör på dessa linjer och ansvarar för genomförandet av resorna.
 

AS Tallink Grupp trafikerar följande linjer:

  • Helsingfors-Tallinn
  • Stockholm-Åland-Tallinn
  • samt övriga linjer exklusive linjer som trafikeras av Tallink Silja Oy

AS Tallink Grupp är operatör på dessa linjer och ansvarar för genomförandet av resorna.

Tallink Silja AB är försäljare av de resor som Tallink Silja Oy opererar. Avtalet för dessa resor sker direkt mellan Tallink Silja Oy och passageraren.
Tallink Silja AB är försäljare av de resor som AS Tallink Grupp opererar. Avtalet för dessa resor sker direkt mellan AS Tallink Grupp och passageraren.
Tallink Silja AB ansvarar för information som skickas eller vidarebefordras.

Kontakt gällande alla resor sålda av Tallink Silja AB sker via Tallink Silja AB