21.4–24.6 & 1.9-31.12.2022, Regal Star

Tallinn (Muuga) - Helsingfors (Nordsjö)

Datum Avg Muuga Ank/Avg Nordsjö Ank Muuga
 
Mån   avg 13:00 16:30
Tis-fre 07:00 10:30/13:00 16:30
Mån-fre 18:30 22:00/24:00 03:30
Sön 18:30 22:00  


Avvikelser Muuga - Nordsjö
med Regal Star 

 
Fartyg Datum    
Regal Star 24.06 2022
26.06 2022
Tas ur trafik i Muuga kl 03.30
Åter i trafik från Muuga kl 18.30