Passageraruppgifter

Din bokning måste innehålla följande uppgifter:
 

Personuppgifter

  • för- och efternamn, kön, nationalitet och födelsedatum (dd.mm.åååå)


Kontaktuppgifter

  • telefonnummer och e-post


Fordonsuppgifter

  • fordonets registreringsnummer, höjd samt längd

Ovanstående information lämnas vid bokningstillfället. Meddela även eventuella ändringar innan avresa.


Det är passagerares ansvar att kontrollera att angivna kontaktuppgifter är korrekta. 
Om du inte har meddelat eller uppdaterat din kontaktinformation ansvarar du själv för de kostnader som kan uppstå av möjliga tidtabellsändringar eller andra avvikelser som kan påverka din resa. 
Tallink Silja Line informerar om eventuella tidtabellsändringar eller andra avvikelser, i första hand genom textmeddelande.