Passageraruppgifter

Din bokning måste innehålla följande uppgifter:
 

Personuppgifter

  • för- och efternamn, kön, nationalitet och födelsedatum (dd.mm.åååå)
  • för resenärer till och från Riga krävs också pass- eller nationellt ID-kortsinformation (resehandlingsnummer, giltighetstid och utfärdandeland) för varje passagerare


Kontaktuppgifter

  • telefonnummer och e-post


Fordonsuppgifter

  • fordonets registreringsnummer, höjd samt längd

Ovanstående information lämnas vid bokningstillfället. Meddela även eventuella ändringar innan avresa.

 

Tallink Silja informerar om eventuella tidtabellsändringar eller andra avvikelser, i första hand genom textmeddelande.
Det är resenärens ansvar att kontrollera att angivna kontaktuppgifter är korrekta. 
Om du inte har meddelat eller uppdaterat din kontaktinformation ansvarar du själv för de kostnader som kan uppstå av möjliga tidtabellsändringar eller andra avvikelser som kan påverka din resa.