Flygande fågel

Feedback och reklamation

Vi uppskattar att våra resenärer framför feedback till oss efter sin resa. Detta ger oss en inblick i var vi kan förbättras i vår verksamhet samt säkerställa kvalitén hos vår kundservice.

Vi ber att såväl uppskattning som eventuella olägenheter under resan framförs till personalen vid fartygets informationsdisk eller hotellets reception. På så sätt får vi möjlighet att hjälpa till direkt på plats och förbättra er upplevelse redan under resans gång. Vår målsättning är att alla som reser med oss ska trivas ombord och ha en lyckad resa.

Om eventuella fel eller problem under resan inte kan åtgärdas på plats går det bra att skicka in feedback till oss så snart som möjligt, dock senast 2 månader efter resans slut. Om situationen inte har anmälts till personalen på plats är det inte säkert att vi har möjlighet att hantera ärendet i efterhand.

Vi hanterar inkomna ärenden under vardagar i turordning. Samtliga ärenden hanteras skriftligen via vårt feedbackformulär.

Fyll i formuläret på svenska
Fill out the form in English 

Gäller ditt ärende en kommande resa?

Kontakta vår kundservice
Exempelvis ändring, tillägg och generella frågor.

Gäller ditt ärende Club One?

Kontakta vår Club One-avdelning
Exempelvis poäng, förmåner och erbjudanden.