Feedback och reklamation

Vår målsättning är att alla våra resenärer skall trivas ombord och ha en lyckad resa.

Om någon tjänst, utrustning eller produkt inte fungerar tillfredsställande ber vi dig kontakta fartygets information, hotellets reception eller tala med en terminaltjänsteman på plats. Vi får därmed möjlighet att justera, reparera eller rätta till felet genast.

Ärendet behandlas endast om felet eller skadan har anmälts till personalen under resan. Vid ärenden som ej kan besvaras på plats, sänds ärendet till vår avdelning för kundrelationer så snart som möjligt, dock senast inom 2 månader efter resans slut.

Fill out the form in english 

Tallink Silja AB
Att: Kundrelationer
Box 27295
102 53 Stockholm