Bränsletillägg för cargo

En ny bränsletilläggsmodell (BAF) infördes från och med den 2 januari 2023 på rutterna Tallinn-Helsingfors-Tallinn, Tallinn-Stockholm-Tallinn, Paldiski-Kapellskär-Paldiski, Helsingfors-Stockholm-Helsingfors och Åbo-Kapellskär/Stockholm-Åbo.

Giltighetsperioden för bränsletillägget är 2 (två) veckor från måndag till söndag. Bränsletilläggets summa meddelas i ett separat skriftligt meddelande på torsdagen före giltighetsperiodens början. 

Beräkningsunderlaget för bränsletillägget är det dagliga stängningsvärdet för Brent-råolja i USD/fat. (källa: Bloomberg/Energy hemsida). Ett bränsletillägg kommer att läggas till på utgångspriset per meter om det dagliga stängningsvärdet för Brent-olja överstiger 70 USD/fat under den två veckor långa mätperioden. Om det dagliga stängningsvärdet för Brent-råolja faller under 70 USD/fat under den två veckor långa kalkyleringsperioden kommer inget bränsletillägg att uppbäras under de följande två veckorna.

 
Bränsletillägg för perioden 22.4-5.5 2024
Pris/meter i Euro. Avgift per startad meter. 
Genomsnittlig nivå BAF $: TAL-HEL TAL-STO PAL-KAP TUR-STO TUR-KAP HEL-STO
89,97 2,00 2,50 4,50 2,50 2,00 2,50
CO2-utsläppstillägg (EU ETS) från och med den 1 januari 2024 (källa: Energy – Bloomberg).
 
CO2-utsläppstillägg för perioden 22.4-5.5 2024
Pris/meter i Euro. Avgift per startad meter.
CO2 kvot pris €/ton: TAL-HEL 
shuttle
TAL-HEL 
kryssning
 TAL-STO PAL-KAP  HEL-STO   TUR-KAP TUR-STO 
66,33 0,20 0,55 1,30 1,30 0,70 0,40 0,70