Bränsle- och CO2-utsläppstillägg för cargo

Giltighetsperioden för bränsle- och CO2-utsläppstillägget är 2 (två) veckor från måndag till söndag. Bränsle- och CO2-utsläppstilläggets summa meddelas i ett separat skriftligt meddelande på torsdagen före giltighetsperiodens början.

Beräkningsunderlaget för bränsletillägget är det dagliga stängningsvärdet för Brent-råolja i USD/fat. (källa: Bloomberg/Energy hemsida).

 
Bränsletillägg för perioden 1-14.7 2024
Pris/meter i Euro. Avgift per startad meter. 
Genomsnittlig nivå BAF $: TAL-HEL TAL-STO PAL-KAP HEL-STO TUR-KAP TUR-STO
84,72 3,50 3,00 4,50 3,00 2,50 3,00
CO2-utsläppstillägg (EU ETS) från och med den 1 januari 2024 (källa: Energy – Bloomberg).
 
CO2-utsläppstillägg för perioden 1-14.7 2024
Pris/meter i Euro. Avgift per startad meter.
CO2 kvot pris €/ton: TAL-HEL 
shuttle
TAL-HEL 
kryssning
 TAL-STO PAL-KAP  HEL-STO   TUR-KAP TUR-STO 
68,54 0,40 0,75 1,50 1,50 0,90 0,60 0,90