Aktuell information


Tallink Silja inför krav på covidbevis för sina resenärer fr o m 1 december 2021 →
Tallink Silja trafikerar följande linjer →
Information för resor från Sverige till Finland →
Information för resor från Sverige till Estland →
Inreserestriktioner för resor till Sverige fram till 30 november →
Åtgärder för din säkerhet och trygghet →

 

Tallink Silja inför krav på covidbevis för sina resenärer fr o m 1 december 2021

 

Från och med 1 december krävs covidbevis för alla passagerare över 18 år som reser med Tallink Silja från Stockholm. Detta för att bidra till att stoppa smittspridningen av covid-19 som nu ökar igen i många länder.

– Tidigare har vi följt myndigheternas rekommendationer, men som pandemin utvecklas just nu har vi beslutat att införa ytterligare en åtgärd för att bekämpa smittspridningen och kunna erbjuda våra gäster en smittsäker resa, säger Ats Joorits, VD Tallink Silja AB.

Transporten av människor och varor med sjöfart är helt avgörande för det svenska samhället. Närmare 90 procent av svensk import och export kommer sjövägen. Tallink Grupp transporterar ett normalår cirka 10 miljoner resenärer på Östersjön, såväl turister som varor och yrkesresenärer transporteras mellan fem huvudstäder i Östersjöområdet, samt ytterligare fyra orter. Att fartygen kan fortsätta trafikera är alltså av yttersta vikt.

- Att vi kraftsamlar för passagerarnas säkerhet och hälsa är det allra viktigaste och jag är stolt att vi nu tar ytterligare ett steg för att smittsäkra våra transporter. Med dessa åtgärder skapar vi tryggare ombordmiljö för våra resenärer och bekämpar smittspridningen, säger Ats Joorits.

Resenärer som åker med något av Tallink Siljas fartyg från Stockholm behöver uppvisa något av följande covidbevis innan ombordstigning:

 • Vaccinationsintyg efter två doser vaccin (minst 14 dagar måste ha gått sedan vaccinationen) eller
 • Intyg om tillfrisknande från covid-19 (inom de senaste 6 månaderna) eller
 • Ett negativt covid-19 PCR testresultat (max 72h gammalt) eller ett negativt covid-19 antigen testresultat (max 48h gammalt)

Gäster som redan bokat en resa men saknar covidbevis ges möjlighet till ombokning via kundtjänst. Kontroll av covidbevis införs från den 1 december 2021.

 

Mer information på E-hälsomyndigheten.se:

 

För frågor vänligen kontakta oss på:
https://www.se.tallink.com/kontakta-oss

Publicerad: 26.11.2021, uppdaterad 29.11.2021

 

Tallink Silja trafikerar följande linjer

 

 • SVERIGE - FINLAND

  Stockholm - Åbo (via Mariehamn/Långnäs)
  med Galaxy och Baltic Princess 

  Stockholm - Helsingfors (via Mariehamn) med Silja Serenade och Silja Symphony
  Kryssningar och reguljärresor dagligen t o m 10.1.2022, under perioden 17.2-6.3.2022 och fr o m 25.3.2022 med Silja Serenade och Silja Symphony.
  Kryssningar och reguljärresor varannan dag 11.1-16.2.2022 och 7.3-24.3.2022 med Silja Symphony. 

  Mer information för dig som reser till Finland finner du här.

  23h kryssningar från Stockholm med Galaxy och Baltic Princess utan landstigning i Finland
  Öppettider och utbud ombord kan variera.

  11h dagskryssningar från Stockholm med Baltic Princess+Galaxy utan landstigning i Finland
  Öppettider och utbud ombord kan variera.
 • SVERIGE - ESTLAND

  Stockholm - Tallinn (via Mariehamn) med Baltic Queen och Victoria
  Kryssningar och reguljärresor varannan dag t o m 10.1.2022 och fr o m 18.2.2022 med Baltic Queen.
  Dagligen fr o m 8.4.2022 med Baltic Queen och Victoria.

  Kapellskär - Paldiski (EST) med Regal Star och Sailor
  Endast reguljärresor med fordon, ej kryssning.

  Mer information för dig som reser till Estland finner du här.
 • FINLAND - ESTLAND

  Helsingfors - Tallinn
  med MegastarStar och Silja Europa

  Nordsjö (FIN) - Muuga (EST) med Seawind
  Endast frakt.

För frågor vänligen kontakta oss på:
https://www.tallinksilja.se/kontakta-oss

Publicerad: 31.03.2020, uppdaterad 24.11.2021

 

Information för resor från Sverige till Finland


(Nedanstående gäller för resor till Finland från ett land med incidenstal som är över 10/100 000/14 dygn)

Resor från Sverige till Finland
1.  med vaccinationsintyg efter två doser vaccin (minst 14 dagar måste ha gått sedan vaccinationen) eller
2. med intyg som bekräftar genomgången covid-19 (under de senaste 6 månaderna)
           Inga ytterligare covid-19 test krävs efter ankomst till Finland.

3. med vaccinationsintyg efter en dos vaccin (minst 14 dagar sedan) eller
4. med negativt covid-19 testintyg (max 72 h gammalt)
           Ett nytt covid-19 test krävs i Finland, detta ska tas tidigast 72h och senast 120h efter ankomst till
               Finland. Testet är gratis och ska bokas i förväg innan ankomst till Finland via Finentry
               https://www.finentry.fi/sv/

5. utan intyg
           Ett covid-19 test krävs vid gränsen eller senast 24h efter ankomst till Finland samt ett till covid-19 test
               tidigast 72h och senast 120h efter ankomst till Finland. Tester är gratis och ska bokas i förväg innan
               ankomst till Finland via Finentry https://www.finentry.fi/sv/

Inga intyg krävs av personer födda 2006 eller senare.

intygvidinresa

Vaccinationsintyg 
 
Intyg över negativt covid-19 testresultat måste innehålla
 
 • personuppgifter om den testade personen
 • information om det laboratorium som utfört testet
 • datum för provtagning (max 72 timmar före ombordstigning)
 • typ av test (PCR eller antigen-test)
 • testresultat (negativt)

Testresultat från 1177 som saknar någon av de uppgifter som specifieras ovan godkänns inte.

Följande testmetoder är godkända som covid-19 test
 
 • PCR-test, taget inom 72 timmar innan resan
 • LAMP-test, taget inom 72 timmar innan resan
 • Antigentest, taget inom 72 timmar innan resan
Följande personer undantas från kravet på uppvisande av vaccinationsintyg eller negativt covid-19 test
 
 • har varit på kryssning utan landstigning
 • personer födda 2006 eller senare
 • yrkeschaufförer på arbetsuppdrag inom frakt
 • hör till fartygsbesättning stationerad på fartyg som avgår från Finland eller besättning som återvänder från arbetsuppgifter till FinlandMed reservation för ändringar, kontrollera alltid på Finlands officiella informationssidor:

Finlands gränsbevakningsväsendets https://raja.fi/sv/-/granskontrollerna-vid-de-inre-granserna-upphor-26.7.2021https://www.raja.fi/sv/anvisningar-om-gransovergang-corona och https://www.raja.fi/sv/vanliga-fragor-om-inverkan-av-coronaviruset-pa-gransovergangen

Finlands Statsråd https://valtioneuvosto.fi/sv/inreserestriktioner

Institutet för hälsa och välfärd (THL) https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19/resor-och-coronaviruspandemin

Inrikesministeriet https://intermin.fi/-/sisarajavalvontaa-jatketaan-25.7.-asti-myos-ulkorajavalvontaan-muutoksia?languageId=sv_SE

Lagen om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2021/20210701

Finentry https://www.finentry.fi/sv/

Reseinformation från Sveriges ambassader https://www.swedenabroad.se/sv/om-utlandet-f%C3%B6r-svenska-medborgare/
 

Publicerad: 18.02.2021, uppdaterad 26.07.2021

 

Information för resor från Sverige till Estland


OBS! Fr o m 1.12.2021 inför Estland ett inreseformulär som ska fyllas i tidigast 72 h före ankomst till Estland.
Klicka här för att komma till onlineformuläret    |    Klicka här för att skriva ut pappersversion
Mer information hos Estlands hälsomyndighet: https://www.terviseamet.ee/en/news/1-december-all-cross-border-travellers-are-required-complete-cross-border-travellers 

 

Vid incidenssiffra (antal smittade per 100 000 invånare under de senaste 14 dagarna) mellan 75-200 krävs ett av följande:

 • vaccinationsintyg efter två doser vaccin (minst 7 dagar Pfizer-BioNTech vaccin / minst 14 dagar Moderna och Janssen vaccin / minst 15 dagar AstraZeneca vaccin måste ha gått sedan vaccinationen) eller
 • intyg om tillfrisknande från covid-19 (inom de senaste 6 månaderna) eller
 • ett negativt covid-19 PCR testresultat (max 72h gammalt) eller ett negativt covid-19 antigen testresultat (max 48h gammalt).

Om resenären inte har något av ovanstående intyg, krävs ett obligatoriskt covid-19 test vid ankomst till Estland.

Inga hälsointyg krävs av barn under 12 år. 

OBS! Vad incidenssiffran ligger på vid givet resedatum måste varje resenär själv kontrollera.
Den aktuella incidenssiffran som Estland följer finns här och uppdateras varje fredag:
https://vm.ee/en/information-countries-and-self-isolation-requirements-passengers

Under perioden 25.10.2021-10.01.2022 krävs ett vaccinationsintyg eller ett intyg som bekräftar genomgången covid-19 på hotell, restauranger och övriga turismtjänster i Estland. Negativt covid-19 intyg godkänns inte för vuxna från 18 år. För barn 12-17 år godkänns även negativt covid-19 intyg. 
I Estland är det obligatoriskt att använda munskydd i allmänna utrymmen som t ex i kollektivtrafiken, köpcentrum, muséer osv. 
Detta är enligt beslut av den estniska regeringen, läs mer här: 
https://www.kriis.ee/en/news/government-approved-order-contain-covid-19-epidemic

Med reservation för ändringar, kontrollera alltid på Estlands officiella informationssidor:

Estlands polis- och gränsbevaknings hemsida
www.politsei.ee/en/instructions/emergency-situation

Estlands officiella informationssida om covid-19
https://www.kriis.ee/en/travelling-crossing-state-border/travelling-estonia

Estlands officiella hemsida för turistinformation
https://www.visitestonia.com/sv/info-om-estland/coronavirus-and-travelling-to-estoni

Reseinformation från Sveriges ambassader https://www.swedenabroad.se/sv/om-utlandet-f%C3%B6r-svenska-medborgare/Publicerad: 08.07.2021, uppdaterad 02.12.2021

 

Inreserestriktioner för resor till Sverige fram till 31 januari 2022


Inresa från Finland till Sverige
Vid resor från ett annat nordiskt land (Finland, Danmark, Island och Norge) gäller inget inreseförbud eller krav på vaccinationsintyg/testintyg.

Inresa från Estland till Sverige
Ett av följande intyg krävs för inresa till Sverige:

 • ett vaccinationsintyg efter en dos vaccin mot covid-19 (minst 14 dagar sedan)
 • ett negativt covid-19 testintyg (max 72 h gammalt)
 • ett intyg om tillfrisknande från covid-19 (max 6 mån gammalt)


Kravet på intyg gäller med vissa undantag. Följande personer är undantagna inreseförbudet och får resa in i Sverige utan krav på vaccinationsintyg, negativt covid-19 testintyg eller intyg om tillfrisknande:

 • Svenska medborgare
 • Personer under 18 år
 • Utländska medborgare som är bosatta i Sverige eller har uppehållstillstånd
 • Utländska medborgare med trängande familjeskäl
 • Personal som transporterar gods och annan personal inom transportsektorn
 • Personer som är i behov av internationellt skydd eller som har andra humanitära skäl
 • Sjömän
 • Diplomatiska tjänstemän och avlönade konsulära tjänstemän som är anställda i Sverige av främmande stater samt deras familjer
 • Utländska medborgare som reser till Sverige direkt från Danmark, Finland, Island eller Norge

Kontrollerna sköts av Polismyndigheten vid gränsövergångar i Sverige. Polisen kommer att finnas på plats vid ankomst i Stockholm och Kapellskär hamn. Passagerare som saknar och behöver ha ett av intygen som krävs kommer att direktavvisas.
Observera att Tallink Silja inte står för kostnaden för återresan för den som avvisas av Polisen.

Mer information samt Q&A finns på den svenska regeringens hemsida
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/11/andringar-i-inreseforbudet-for-personer-som-reser-till-sverige-fran-vissa-lander-utanfor-euees-och-forlangt-inreseforbud-fran-lander-inom-euees/
https://www.regeringen.se/artiklar/2020/04/fragor-och-svar-om-inreseforbud-till-sverige/

Läs mer om att resa till Sverige från utlandet på
https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/granspolisen/sa-paverkas/

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/om-du-planerar-att-resa/rekommendationer-till-dig-som-reser-in-i-sverige/
och https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/om-du-planerar-att-resa/krav-pa-negativt-covid-19-test/

Publicerad: 28.05.2021, uppdaterad 29.11.2021

 

Åtgärder för din säkerhet och trygghet

Trygga resor för våra gäster och en trygg arbetsmiljö för vår personal är vår högsta prioritet. För att kunna välkomna resenärer på ett tryggt och säkert sätt under Covid-19-pandemin har vi ständigt anpassat verksamheten ombord utifrån myndigheternas rekommendationer. Hösten 2021 röstades vi, för andra året i rad, fram till vinnare för vår hantering av Covid-19 i Swedish Brand Award, Sveriges största varumärkesmätning.

Exempel på säkerhetsåtgärder är:

 • Vi har ett begränsat antal passagerare ombord, det finns gott om plats att hålla avstånd.
 • "Håll avståndet-skyltar" och tydliga markeringar på golven finns i såväl terminalen som ombord.
 • För de passagerare som önskar bära munskydd finns detta att köpa i butiker och vid informationsdisken ombord på fartygen.
 • Vissa områden ombord på fartygen kan tillfälligtvis hålla stängt. Detta kan variera mellan fartyg. För aktuell information om vad som är öppet ombord, se respektive fartygssida:

Galaxy
Silja Symphony
Silja Serenade
Baltic Queen

 • Handdesinficeringsstationer finns utplacerade i alla publika områden ombord och i terminalen.
 • Utökad rengöring i terminal och ombord har införts. Noggrann och frekvent rengöring och desinfektion av hytter samt i restauranger, butiker och övriga allmänna ytor utförs.
 • Skyddsskärmar finns uppsatta vid informationsdisk och i alla kassor för att hålla avstånd mellan resenärer och personal.
 • Ingen återcirkulerande luft finns ombord eller mellan hytter. All luft ombord är frisk utomhusluft.

 

Några allmänna råd och riktlinjer när du reser:

 • Om du känner några sjukdomssymptom (feber, hosta, snuva, andningssvårigheter) före resan, stanna hemma. Vi ser fram emot att välkomna dig ombord igen när du blivit frisk.
 • Kom till hamnen i god tid, senast en timme före fartygets avgång.
 • Håll avstånd till andra i terminalen samt vid ombord- och landstigning. 
 • När du vistas i allmänna utrymmen ombord (butiker, caféer, restauranger), kom ihåg att hålla ett rimligt avstånd till andra.
 • Tvätta händerna ofta och noggrant, använd gärna handdesinficering däremellan.
 • Undvik att skapa trängsel i lobby, hissar, vid trappor och utgångar.
 • Om du måste hosta och nysa, gör det i armvecket.
 • Om du blir sjuk ombord, kontakta personalen men kom ihåg att hålla ett säkert avstånd.
 • Tänk också på att hålla avstånd även iland och följ de myndighetsrekommendationer som gäller på destinationen. Håll dig uppdaterad om vad som gäller på våra destinationer genom Sweden Abroad.
 • Vill du känna dig extra trygg inför din resa? Lägg till vårt avbeställningsskydd för 52:-/vuxen så kan du avboka fram till fyra timmar före avresan, ifall något oförutsett skulle hända. Läs mer om vårt avbeställningsskydd här.


Publicerad: 05.11.2020, uppdaterad 19.10.2021