Resehandlingar

Olika länder och regioner kan kräva olika typer av resedokument beroende på ditt medborgarskap.
Du är själv ansvarig för att dina resehandlingar är giltiga och korrekta.

Rederier och hamnmyndigheter följer ISPS-kod (International Ship and Port Facility Security Code) som kräver regelbunden kontroll av resehandlingar.

Tallink Silja Line har rätt att neka ombordstigning för personer som inte kan uppvisa giltig resehandling.

Du ansvarar själv för eventuella kostnader som tillkommer på grund av ogiltig eller saknad resehandling. 

Sverige har tillfälliga gränskontroller till och med 11 november 2024
Tillfälliga gränskontroller innebär att polisen vid utvalda platser där det i normalfallet inte genomförs gränskontroll, kontrollerar att personer som reser in i Sverige har rätt att resa in och vistas i landet. Sverige har haft tillfälligt återinförda gränskontroller vid gräns mot andra länder som ingår i Schengensamarbetet, så kallad inre gräns, sedan november 2015.

Polisen rekommenderar samtliga resenärer att ha med sig pass eller nationellt ID‐kort vid resa, även vid resor till och från andra länder som är medlemmar i Schengensamarbetet, inklusive de nordiska länderna. Inom Norden brukar det oftast räcka med körkort utfärdat i ett nordiskt land för nordiska medborgare, men det är resenärens ansvar att styrka sitt medborgarskap.

Mer information om giltiga resehandlingar och gränskontroller finns på polisen.se/tjanster-tillstand/pass-och-nationellt-id-kort/giltiga-svenska-resehandlingar/https://polisen.se/lagar-och-regler/resa-till-fran-sverige/granskontroll-till-sjoss/ och https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2024/05/aterinford-tillfallig-granskontroll-vid-inre-grans/


 

Resehandlingar till Estland

Nordiska medborgare:

 • Giltigt pass eller nationellt ID-kort med foto utfärdat av polisen, gäller även barn.

Medborgare i andra EU/EES-länder:

 • Giltigt pass eller nationellt ID-kort med foto utfärdat av polisen, gäller även barn.

Medborgare i övriga länder:

 • Giltigt pass, gäller även barn. I vissa fall krävs även visum beroende på ditt medborgarskap. 
  Kontakta landets ambassad eller konsulat och kontrollera vilka visumbestämmelser som gäller vid resa. Mer information om visumbestämmelser i Estland (på engelska).

Pass eller nationellt ID-kort ska vara giltigt, medföras samt kunna uppvisas under hela resan för samtliga passagerare.

Endast fysiska resehandlingar är giltiga vid utlandsresor. Det nya svenska digitala ID-kort som kan laddas ned via BankID är inte en giltig resehandling vid utlandsresor. 

Körkort, ID-kort utfärdat av Skatteverket eller bank samt LMA-kort godkänns inte som resehandling. 

Estlands ambassad i Stockholm: https://stockholm.mfa.ee/

 

Resehandlingar till Finland

Nordiska medborgare:

 • För de nordiska ländernas medborgare (Finland, Sverige, Danmark, Norge och Island) räcker det oftast med ett giltigt körkort utfärdat i ett nordiskt land vid resor inom Norden, men det säkraste är att använda pass eller nationellt ID-kort. Observera att det är passageraren själv som har ansvar för att kunna styrka sitt medborgarskap.
 • Barn under 16 år som reser med sin vårdnadshavare mellan Sverige och Finland omfattas inte av kravet på att ha med sig ID-handling. Familjer som reser ofta rekommenderas dock att ha giltiga ID-handlingar även till barn.
 • Minderårig som reser utan sällskap av vårdnadshavare ska alltid kunna uppvisa en giltig ID-handling.

Medborgare i andra EU/EES-länder:

 • Giltigt pass eller nationellt ID-kort med foto utfärdat av polisen, gäller även barn.

Medborgare i övriga länder: 

 • Giltigt pass, gäller även barn. I vissa fall krävs även visum beroende på ditt medborgarskap. 
  Kontakta landets ambassad eller konsulat och kontrollera vilka visumbestämmelser som gäller vid resa. Mer information om visumbestämmelser i Finland.

Pass eller nationellt ID-kort ska vara giltigt, medföras samt kunna uppvisas under hela resan för samtliga passagerare.

Endast fysiska resehandlingar är giltiga vid utlandsresor. Det nya svenska digitala ID-kort som kan laddas ned via BankID är inte en giltig resehandling vid utlandsresor. 

Körkort, ID-kort utfärdat av Skatteverket eller bank samt LMA-kort godkänns inte som resehandling. 

Finlands ambassad i Stockholm: https://finlandabroad.fi/web/swe/startsida
 

Resa i Schengen-området

Vid resor mellan länder som tillämpar Schengenavtalet kontrollerar myndigheter vanligtvis inte resehandling. Vid anmodan måste emellertid passageraren inneha och kunna uppvisa giltiga resedokument. Resande i Schengenområdet* måste ha ett giltigt resedokument i varje medlemsland.

Läs mer om detta på Utrikesministeriets hemsida.
*Schengenländerna är: Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Tallink Silja Line har rätt att neka ombordstigning för personer som inte kan uppvisa giltig resehandling.
Du ansvarar själv för eventuella kostnader som tillkommer på grund av ogiltig eller saknad resehandling.