Resehandlingar

Olika länder och regioner kan kräva olika typer av resedokument beroende på vilket medborgarskap du har. Du är själv ansvarig för att samtliga resehandlingar du har med dig är giltiga och korrekta.

Rederier och hamnmyndigheter följer ISPS-kod (International Ship and Port Facility Security Code) som kräver regelbunden kontroll av resehandlingar.

Tallink Silja har rätt att neka ombordstigning för de personer som saknar giltiga resehandlingar eller inte vill visa upp dessa.

Du står själv för alla kostnader som medförs på grund av ogiltig eller saknad resehandling. 

Fortsatt gränskontroll vid inre gräns för resenärer till Sverige
Regeringen har beslutat om fortsatt gränskontroll vid inre gräns. Kontrollerna kommer att fortgå till och med den 11 maj 2022. Sverige har haft tillfälligt återinförda gränskontroller vid gräns mot andra länder som ingår i Schengensamarbetet, så kallad inre gräns, sedan november 2015. Polisen rekommenderar samtliga resenärer att ha med sig pass eller nationellt ID‐kort vid resa, även vid resor till och från andra länder som är medlemmar i Schengensamarbetet, inklusive de nordiska länderna.
Den fortsatta gränskontrollen vid inre gräns är inte relaterat till det tillfälliga inreseförbudet till Sverige med anledning av covid-19.

Mer information om giltiga resehandlingar och gränskontroller finns på https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/11/fortsatt-granskontroll-vid-inre-grans/ och https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/granspolisen/tillfalliga-granskontroller/
 


 

Resehandlingar till Estland och Lettland

Nordiska medborgare:

 • Giltigt pass eller nationellt ID-kort med foto utfärdat av polisen (gäller även barn).
 • Passet eller det nationella ID-kortet ska vara giltigt under resans gång och ska medföras för samtliga resenärer.

Medborgare i andra EU/EES-länder:

 • Pass eller nationellt ID-kort med foto utfärdat av polisen.

Medborgare i övriga länder:

 • Pass och visum, om det behövs. Kontakta landets ambassad eller konsulat och kontrollera pass- eller visumbestämmelser som gäller vid resa.

Resenärer som är visum- eller uppehållstillståndspliktiga måste ha med sig pass. Denna regel gäller även personer under 18 år. Mer information om visumbestämmelser i Estland (på engelska)

Körkort, ID-kort utfärdat av skatteverket och banker samt LMA-kort godkänns inte som resehandling. 
 

Vid resor till/från Lettland krävs ytterligare obligatoriska passageraruppgifter

OBS - Den lettiska gränspolisen har tillkännagivit att samtliga rederier måste tillhandahålla ytterligare information om alla inkommande och utgående passagerare som reser med fartyg till och från Riga, Lettland, med start den 20 maj 2019. De ytterligare obligatoriska uppgifter som krävs från den 20 maj är följande:

 • Resehandling (pass eller nationellt ID-kort)
 • Utfärdandeland
 • Resehandlingsnummer
 • Giltighetstid
Läs mer om hur du kompletterar dina passageraruppgifter.

 

Resehandlingar till Finland

Nordiska medborgare:

 • De nordiska ländernas medborgare (Finland, Sverige, Danmark, Norge och Island) omfattas av passfrihet, det vill säga de kan röra sig i de nordiska länderna utan pass.
 • Identitet är dock nödvändigt att kunna bevisa vid anmodan, med giltig ID-handling.
 • Barn under 16 år som reser med sin vårdnadshavare mellan Sverige och Finland omfattas inte av kravet på att ha med sig ID-handling. Vi rekommenderar familjer som reser ofta att ha giltiga ID-handlingar även till barn.
 • Ensamresande minderåriga skall alltid kunna uppvisa en giltig ID-handling.

Medborgare i andra EU/EES-länder:

 • Giltigt pass eller nationellt ID-kort med foto utfärdat av polisen, detta gäller även barn.

Medborgare i övriga länder: 

 • Pass och visum, om det behövs. Kontakta landets ambassad eller konsulat och kontrollera pass- eller visumbestämmelser som gäller vid resa.
 • Körkort, ID-kort utfärdat av skatteverket och banker samt LMA-kort godkänns inte som resehandling.


Finlands ambassad i Stockholm: https://finlandabroad.fi/web/swe/startsida
Estlands ambassad i Stockholm: https://stockholm.mfa.ee/
Lettlands ambassad i Stockholm: www.mfa.gov.lv/se/stockholm/

 

Resa i Schengen-området

Vid resor mellan länder som tillämpar Schengenavtalet kontrollerar myndigheter vanligtvis inte resehandling. Vid anmodan måste emellertid resenären inneha och kunna uppvisa giltiga resedokument. Resande i Schengenområdet* måste ha ett giltigt resedokument i varje medlemsland.
Läs mer om detta på Utrikesministeriets hemsida.
*Schengenländerna är: Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.


Tallink Silja har rätt att neka ombordstigning för de personer som saknar giltiga resehandlingar eller inte vill visa upp dessa. Rederiet är inte återbetalningsskyldig om resan inte kan genomföras på grund av ogiltiga resehandlingar.