Övriga Finland

Ett land med fascinerande kontraster. Här får du uppleva härligt, ljusa sommarnätter och mörka, kalla vintrar.

Finlands landskap bjuder på en fantastisk variation av skog och vatten. Naturen är vacker och lättillgänglig från olika städer. Men varje finsk region har en egen utpräglad karaktär, från Lapplands vildmarker till östra Finlands sjösystem och skärgårdarna i sydväst.