Vårt miljöarbete

 

Som Östersjöns ledande rederi känner vi ett särskilt ansvar för vår närmiljö. Därför har Tallink & Silja Line som huvudprincip att prioritera miljöskydd. Samtliga Tallinks och Silja Lines fartyg är miljöcertifierade enligt ISO 14001 standard och vi arbetar ständigt med att utveckla metoder för att skydda och skona miljön från föroreningar med målet att främja en hållbar utveckling. Att resa med fartyg är ett av de mest miljövänliga sätten för transport, och AS Tallink Group strävar alltid efter att skydda Östersjön. På den här sidan kan du läsa och ta del av information om det arbete vi gör för ett hållbart hav.

Vi jobbar också kontinuerligt med trygghet och säkerhet för resenärer ombord på våra fartyg. Läs mer om det här.

 

Samarbeten

 • WWF: Operaion Sjöjungfru

  Rädda Östersjön

  Tallink Grupp har stöttat WWF – Operation Sjöjungfru sedan projektet startade för hela 10 år sedan. Operation Sjöjungfru är WWF Finlands kampanj för att rädda Östersjön. I projektet arbetar man för att motverka och lösa miljöproblem i Östersjön, som bland annat övergödning och risker med oljetransporter. Devisen Operation Sjöjungfru syftar till "Människan behöver havet, havet behöver människan".

  Läs mer

   

 • BSAG

  Ett engagemang för Östersjön

  Tallink Grupp stöttar the Baltic Sea Action Group (BSAG), som är en oberoende ideell stiftelse med säte i Finland. BSAG:s syfte och mål är att återuppliva det ekologiska tillståndet i hela Östersjön. Som en del i vårt åtagande att stötta BSAG har vår personal utbildats för att kunna delta i en eventuell oljekrisgrupp. På BSAG:s hemsida kan du läsa mer om deras arbete för bättre ekologiskt tillstånd i Östersjön.

  Läs mer

Bränsle med låg svavelhalt

Från och med januari 2015 använder alla våra fartyg bränsle med den mycket låga svavelhalten 0,1%. Det är tio gånger mindre än nuvarande accepterad svavelhalt och innebär att vi fortsätter att agera i enlighet med världens tuffaste miljökrav. Det är ett miljökrav vi välkomnar, och vi har sedan många år använt bränsle helt enligt ställda krav. Det är en naturlig investering för oss att göra Din nästa kryssning grönare.

Nolltolerans mot utsläpp

Vi på Tallink Group jobbar kontinuerligt med och gör allt vi kan för att minska vattenföroreningar, och vi bedriver verksamheten med policyn nolltolerans mot utsläpp i havet. Detta innebär att allt svart- och gråvatten pumpas via slutna system i land för vidare transport till reningsverk, allt för att slippa avfall! På grund av detta är vi stolta över att kunna säga att vi och våra fartyg aldrig släpper ut avfall i havet.

 

 

Miljörapporter