Miljö & säkerhet

 

Som Östersjöns ledande rederi känner vi ett särskilt ansvar för vår närmiljö. Därför har Tallink & Silja Line som huvudprincip att prioritera miljöskydd. Samtliga Tallinks och Silja Lines fartyg är miljöcertifierade enligt ISO 14001 standard och vi arbetar ständigt med att utveckla metoder för att skydda och skona miljön från föroreningar med målet att främja en hållbar utveckling. Att resa med fartyg är ett av de mest miljövänliga sätten för transport, och AS Tallink Group strävar alltid efter att skydda Östersjön. På den här sidan kan du läsa och ta del av information om det arbete vi gör för ett hållbart hav.

Vi jobbar också kontinuerligt med trygghet och säkerhet för resenärer ombord på våra fartyg. Läs mer om det här.

Bränsle med låg svavelhalt

Från och med januari 2015 använder alla våra fartyg bränsle med den mycket låga svavelhalten 0,1%. Det är tio gånger mindre än nuvarande accepterad svavelhalt och innebär att vi fortsätter att agera i enlighet med världens tuffaste miljökrav. Det är ett miljökrav vi välkomnar, och vi har sedan många år använt bränsle helt enligt ställda krav. Det är en naturlig investering för oss att göra Din nästa kryssning grönare.

Nolltolerans mot utsläpp

Vi på Tallink Group jobbar kontinuerligt med och gör allt vi kan för att minska vattenföroreningar, och vi bedriver verksamheten med policyn nolltolerans mot utsläpp i havet. Detta innebär att allt svart- och gråvatten pumpas via slutna system i land för vidare transport till reningsverk, allt för att slippa avfall! På grund av detta är vi stolta över att kunna säga att vi och våra fartyg aldrig släpper ut avfall i havet.

Genomsnittliga CO2-utsläpp på Tallink Grupps huvudsakliga rutter

En av Tallink Grupps högsta prioriteringar är att minska sina CO2-utsläpp i linje med de globala klimatmålen. Tillsammans med samarbetspartners arbetar vi för att uppnå detta genom innovativa teknologier och lösningar.

Totalt sett har Tallink Grupp redan minskat CO2-utsläppen med cirka 44 % jämfört med basåret 2008, och är på god väg att uppnå en minskning på 50 % (eller mer) till 2030.

Beräkningarna baseras på följande:

1. Maximal kapacitet för fartygen (antal passagerare och andel frakt)
2. Bränsleförbrukning baserad på faktisk förbrukning på sträckorna
3. Genomsnittliga avstånd mellan hamnarna på rutten
4. Förhållande mellan passagerare och frakt baserat på finska redareförbundets antagande om 80/20 (pax/last)

  • Tallink-flottans verifierade årliga CO2-utsläppsdata per fartyg (årsmedelvärden) finns i EU-MRV-systemet här

Följande CO2-utsläpp har beräknats baserat på faktisk bränsleförbrukning på rutterna, med hänsyn tagen till de genomsnittliga avstånden mellan hamnarna på rutten och fartygens maximala kapacitet.

Genomsnittliga CO2-utsläpp per rutt per passagerare eller ton frakt per enkelresa
Rutter kg-CO2/
passagerare
kg-CO2/
last ton
Helsingfors-Stockholm 41,01 5,97
Åbo-Stockholm 26,69 3,11
Helsingfors-Tallinn 5,80 0,75
Tallinn-Stockholm 35,75 4,62
Åbo-Kapellskär 18,50 2,16