Miljö & säkerhet

 

Som Östersjöns ledande rederi känner vi ett särskilt ansvar för vår närmiljö. Därför har Tallink & Silja Line som huvudprincip att prioritera miljöskydd. Samtliga Tallinks och Silja Lines fartyg är miljöcertifierade enligt ISO 14001 standard och vi arbetar ständigt med att utveckla metoder för att skydda och skona miljön från föroreningar med målet att främja en hållbar utveckling. Att resa med fartyg är ett av de mest miljövänliga sätten för transport, och AS Tallink Group strävar alltid efter att skydda Östersjön. På den här sidan kan du läsa och ta del av information om det arbete vi gör för ett hållbart hav.

Vi jobbar också kontinuerligt med trygghet och säkerhet för resenärer ombord på våra fartyg. Läs mer om det här.

Bränsle med låg svavelhalt

Från och med januari 2015 använder alla våra fartyg bränsle med den mycket låga svavelhalten 0,1%. Det är tio gånger mindre än nuvarande accepterad svavelhalt och innebär att vi fortsätter att agera i enlighet med världens tuffaste miljökrav. Det är ett miljökrav vi välkomnar, och vi har sedan många år använt bränsle helt enligt ställda krav. Det är en naturlig investering för oss att göra Din nästa kryssning grönare.

Nolltolerans mot utsläpp

Vi på Tallink Group jobbar kontinuerligt med och gör allt vi kan för att minska vattenföroreningar, och vi bedriver verksamheten med policyn nolltolerans mot utsläpp i havet. Detta innebär att allt svart- och gråvatten pumpas via slutna system i land för vidare transport till reningsverk, allt för att slippa avfall! På grund av detta är vi stolta över att kunna säga att vi och våra fartyg aldrig släpper ut avfall i havet.