Bränsletillägg 

Bränsletillägg/person  Enkelresa Kryssning/tur och retur
Stockholm-Helsingfors 78 SEK 112 SEK
Stockholm-Åbo 78 SEK 112 SEK
Stockholm-Tallinn 78 SEK 112 SEK
Helsingfors-Tallinn 34 SEK 112 SEK
Stockholm-Åland 34 SEK 68 SEK
Helsingfors-Åland 34 SEK 68 SEK
Åbo-Åland 34 SEK 68 SEK
Tallinn-Åland 34 SEK 68 SEK
Gäller ej barn 0-5 år.