Bränsletillägg från och med 1.5.2022

Bränsletillägg/person  Enkelresa Kryssning/tur och retur
Stockholm-Helsingfors 42 SEK 74 SEK
Stockholm-Åbo 42 SEK 74 SEK
Stockholm-Tallinn 42 SEK 74 SEK
Helsingfors-Tallinn 21 SEK 74 SEK
Stockholm-Åland 21 SEK 42 SEK
Helsingfors-Åland 21 SEK 42 SEK
Åbo-Åland 21 SEK 42 SEK
Tallinn-Åland 21 SEK 42 SEK
Gäller ej barn 0-5 år.
Från och med 10.5.2022 gäller bränsletillägget även på linjen Helsingfors-Tallinn.