Tillgänglighetsanpassning ombord Silja Serenade

Information om Silja Serenades hytter för passagerare med funktionshinder eller nedsatt rörlighet.
Fartyget har totalt 12 st anpassade hytter:  
 

A- och Promenade-hytter

6 x A-hytter och 6 x Promenade-hytter
 Däck 8 i fören, i närheten av hissaulan
Max 3 pers (i hytter med 3 sängar är 1 av dessa översäng med stege)
Storlek: 14m²
Dörrbredd: 80 cm
Sängens höjd: 47-53 cm
Sängens bredd: 90 cm
Höjdanpassade klädhängare
 Handtag på dörren
 

A- och Promenade-hytternas WC

Dörrbredd: 84 cm
Toalettstolens höjd: 46 cm
Utfällbara stödhandtag på båda sidor om toalettstolen
Utfällbar duschstol, handtag på väggarna och höjdanpassad duschkran
Nödlarmsknapp

 

Anpassade allmänna WC

Däck 6, i fören
Däck 7, i fören och i aktern
Däck 12, i fören (2 st)

 

Övrigt

Dörrarna till ytterdäck är 80-100 cm breda
Ramp finns akterut på däck 12 samt till Moonlight Promenade.