Tillgänglighetsanpassning ombord Silja Europa

Information om Silja Europas hytter för passagerare med funktionshinder eller nedsatt rörlighet
Fartyget har totalt 6 st anpassade hytter:
 

A- och B-hytter

 3 x A-hytter och 3 x B-hytter
Däck 5 i fören, i närheten av hissaulan
Max 3 pers (i hytten för max 3 pers är 2 sängar på golvet och 1 översäng)
Storlek: 12,7 m²
Dörrbredd: 90  cm
Sängens höjd: 45 cm
Höjdanpassade klädhängare
 Handtag på dörren
Nödlarmsknapp
 


A-hytternas och B-hytternas WC

Dörrbredd: 90 cm
Toalettstolens höjd: 45 cm
Utfällbara stödhandtag på båda sidor om toalettstolen
 Duschstol, handtag på väggarna och höjdanpassad duschkran
Nödlarmsknapp
 

Anpassade allmänna WC

Däck 8 i fören, i närheten av Grande Buffet
Däck 12, i närheten av konferensen


Övrigt

Dörrarna till ytterdäck är 76-87 cm breda
• Ramp i fören på däck 12 samt i aktern på däck 6. Dörren i fören på däck 12 öppnas med en knapp.