Tillgänglighetsanpassning ombord Baltic Queen

Information om Baltic Queens hytter för passagerare med funktionshinder eller nedsatt rörlighet.

Fartyget har totalt 3 st anpassade hytter:  

 3 x A-hytter
Däck 5 i fören, i närheten av hissaulan
Max 2 pers
Storlek: 13,6m²
Dörrbredd: 90  cm
Sängens höjd: 54 cm
Nödlarmsknapp

A-hytternas WC

Dörrbredd: 90 cm
Toalettstolens höjd: 48 cm
Utfällbara stödhandtag på ena sidan om toalettstolen
 Duschstol, handtag på väggarna och höjdanpassad duschkran
Nödlarmsknapp


Anpassade allmänna WC

Däck 7 i fören i närheten av Grande Buffet


Övrigt

Dörrarna till ytterdäck är 70-100 cm breda, dörren öppnas med en knapp
• Ramp i fören på däck 6 och aktern på däck 10 vid Ibiza Disco.