Tillfälliga förändringar

Just nu reserverar vi oss för eventuella felaktigheter i tidtabellerna nedan. Se vår onlinebokning för uppdaterade tider för samtliga destinationer.

Avvikelser

 

 

 


Avvikelser Stockholm - Mariehamn/Långnäs - Åbo med Galaxy & Baltic Princess

 
Fartyg Datum Avgång Avgång från Mariehamn Ankomst
Baltic Princess 07.05.2022 Sto 07:10 Lns 14:25 Tur 18:30
Baltic Princess
HARMONIKKA charter
07.05.2022
08.05.2022
Tur 19:30
Sto 07:10
Lns 00:45*
Lns 14:25
Sto 06:10*
Tur 18:30
Baltic Princess
Elitloppet
27.5 2022
28.5 2022
29.5 2022
Åbo 20:15
I Sto (Frihamnen)
Sto 22:00
(Frihamnen)
Lns 00:45

Lns 06:30
Sto 08:00
(Frihamnen)
Åbo 12:00
Baltic Princess 17.09.2022 Sto 07:10 Lns 14:25 Åbo 18:30
Baltic Princess charter 17.09.2022
18.09.2022
Åbo 19:30
Sto 07:10
Lns 00:45*
Lns 14:25
Sto 06:10*
Åbo 18:30
Galaxy
Servicedagar
19.9 2022
22.9 2022
Tas ur trafik i Åbo kl 07:00
Åter i trafik från Åbo kl 08:20
   
Baltic Princess 24.09.2022 Sto 07:10 Lns 14:25 Åbo 18:30
Baltic Princess
Charter
24.09.2022
25.09.2022
Tur 19:30
Sto 07:10
Lns 00:45*
Lns 14:25
Sto 06:10*
Tur 18:30
Baltic Princess
Servicedagar
2.10 2022
5.10 2022
Tas ur trafik i Åbo kl 19:15
Åter i trafik i Åbo kl 20:15
   
Baltic Princess charter 29.10.2022

30.10.2022
Sto 07:10
Åbo 19:30
Sto 07:10
Lns 14:25
Lns 00:45*
Lns 14:25
Åbo 18:30
Sto 06:10*
Åbo18:30
Baltic Princess charter 30.10.2022
31.10.2022
Åbo19:30
Sto 07:10
Lns 00:45*
Lns 14:15
Sto 06:10*
Åbo18:30
Baltic Princess 03.11.2022 Sto 07:10 Lns 14:15 Åbo 18:30
Baltic Princess
Charter
03.11.2022
04.11.2022
Åbo 19:30
Sto 07:10
Lns 00:45*
Lns 14:15
Sto 06:10*
Åbo 18:30
Baltic Princess 5.11.2022 Sto 07:10 Lns 14:25 Åbo 18:30
Baltic Princess
Charter
05.11.2022
06.11.2022
Åbo 19:30
Sto 07:10
Lns 00:45*
Mhn 13:45
Sto 06:10*
Åbo 19:15
Baltic Princess 01.12.2022 Sto 07:10 Lns 14:15/14:20 Åbo 18:30
Baltic Princess charter 01.12.2022
02.12.2022
Åbo 19:30
Sto 07:10
Lns 00:40*/00:45*
Lns 14:15/14:20
Sto 06:10*
Åbo 18:30
Baltic Princess 02.12.2022
03.12.2022
Åbo 19:30
Sto 07:10
Lns 00:40*/00:45*
Lns 14:20/14:25
Sto 06:10*
Åbo 18:30
Baltic Princess
Charter
03.12.2022
04.12.2022
Tur 19:30
Sto 07:10
Lns 00:40*/00:45*
Lns 14:20/14:25
Sto 06:10*
Åbo 18:30
Baltic Princess 08.12.2022 Sto 07:10 Lns 14:10/14:15 Åbo 18:30
Baltic Princess charter 08.12.2022
09.12.2022
Åbo 19:30
Sto 07:10
Lns 00:40/00:45*
Lns 14:10/14:15
Sto 06:10*
Åbo 18:30

* Dagen efter


Avvikelser Stockholm - Helsingfors
Med Silja Symphony & Silja Serenade 

 
Fartyg Datum Avgång Ankomst/avgång Ankomst
Silja Symphony 04.05.2022
Ankommer till Stockholm kl 09:25
     
Silja Serenade
Stockholm Marathon
3.6 2022
4.6 2022
Hel 17:00
Sto 19:00
Mhn 03:35*/Mhn 03:40*
Mhn 02:00*/ Mhn 02:05*
Sto 09:00
Hel 12:00
Silja Symphony 04.09.2022
Avgår från Helsingfors kl 18:00
     

 


Avvikelser Stockholm - Tallinn
Med Baltic Queen & Victoria I 

 
Fartyg Datum Avgång Ankomst / Avgång Ankomst
Victoria I   Inställd trafik på linjen Stockhom-Tallinn tills vidare    
Baltic Queen 22.06.2022     Tal 10:00
Baltic Queen 22.06.2022 Tal 10:45 Hel 13:15 / Hel 14:15 Tal 16:45


Avvikelser Stockholm - Riga
med Romantika & Isabelle

 
Fartyg Datum Avgång Ankomst
Romantika   All trafik på linjen Sto-Rig är inställd tills vidare  
Isabelle   All trafik på linjen Sto-Rig är inställd tills vidare  


Avvikelser Helsingfors - Tallinn 

 
Fartyg Datum Avgång Ankomst
Silja Europa charter 17.05.2022 Hel 18:30/Tal 12:30* Tal 22:00/Hel 16:00*
Silja Europa 20.7 2022 Tal 10:00
Hel 15:30
Tal 13:00
Hel 18:30
Megastar/Star 20.7 2022
21.7 2022
Hel 23:30
Tal 01:30
Tal 01:45
Hel 03:30
Silja Europa charter 06.09.2022 Hel 18:30/Tal 12:30* Tal 22:00/Hel 16:00*
Silja Europa charter 13.09.2022 Hel 18:30/Tal 12:30* Tal 22:00/Hel 16:00*
Silja Europa charter 13.10.2022 Hel 18:30/Tal 12:30* Tal 22:00/Hel 16:00*
Silja Europa charter 21.01.2023 Hel 18:30/Tal 12:30* Tal 22:00/Hel 16:00*


Kryssningar till Mariehamn och Visby 2022

Fartyg Datum Avgång Ankomst/avgång Ankomst
Silja Europa 23.06; 16.09 Tal 10:00   Hel 13:00
Silja Europa
Mariehamn Cruises
23.06;16.09
24.06; 17.09
Hel 15:45
Mhn 18:00
Tal 19:00/Tal 20:00
Tal 09:00*/Tal 10:30*
Mhn 10:00*
Hel 13:30 *
Silja Europa 03.07; 10.07;17.07;
24:07; 31.07; 07;08
Tal 10:00   Hel 13:00
Silja Europa
Visby Cruises
03.07; 10.07;17.07;
24:07; 31.07; 07;08
Hel 15:45 Tal 19:00/Tal 20:00 Visby 09:00*
Silja Europa
Visby Cruises
04.07; 11.07; 18.07;
25.07; 01.08; 08.08
Visby 20:30 Tal 11:45*/Tal 12:30* Hel 16:00*

* Dagen efter


Avvikelser Muuga - Nordsjö
med Regal Star 

 
Fartyg Datum    
Regal Star 24.06 2022
26.06 2022
Tas ur trafik i Muuga kl 03.30
Åter i trafik från Muuga kl 18.30