HÄLSA OCH FÖRSÄKRINGAR

Alla våra fartyg har första hjälpen-utrustning ombord. På de flesta fartyg finns även sjuksköterska som hjälper till om sjukdoms- eller olycksfall inträffar ombord.

På Tallink Shuttle-fartygen (Star/Megastar/Mystar) mellan Helsingfors och Tallinn finns ingen sjuksköterska ombord, eftersom resan bara varar i två timmar. Överstyrman är första hjälpen-utbildad.

 

Instruktioner för passagerare

  • om du är osäker på om ditt hälsotillstånd tillåter dig att resa, kontakta din läkare
  • vi rekommenderar att inte resa i graviditetens slutskede. Fram till 1 månad före beräknad födsel finns det inga särskilda bestämmelser för gravida kvinnor att resa med Tallink Silja. För resor senare än 1 månad före beräknad födsel förbehåller sig Tallink Silja rätten att neka ombordstigning
  • mer information om att resa med funktionshinder eller nedsatt rörlighet, läs mer här

Reseförsäkring

Vi rekommenderar att teckna en reseförsäkring.
 

EU-kortet

Vi rekommenderar att skaffa ett EU-kort (det europeiska sjukförsäkringskortet). När du reser till ett EU-land berättigar kortet dig till att få den medicinska vården som behövs på samma sätt som lokalbefolkningen. Mer information om kortet finns att läsa på Försäkringskassans hemsida.
 

Läkemedel med på resan

Vid anmodan måste du kunna styrka för tullen att du har rätt att medföra receptbelagda läkemedel på resan. Ta därför med dig dina recept på resan. Läs mer på Tullverkets hemsida.