Tillgänglighetsanpassning ombord Star

Information om Stars hytter för passagerare med funktionshinder eller nedsatt rörlighet.
Fartyget har totalt 1 anpassad hytt:  

 1 x A-hytt
Däck 8 i mitten, i närheten av hissaulan
Max 2 pers
Storlek: 11,5 m²
Dörrbredd: 86  cm
Sängens höjd: 45 cm
Nödlarmsknapp


A-hyttens WC

Dörrbredd: 90 cm
Toalettstolens höjd: 48 cm
Utfällbart stödhandtag
 Duschstol, handtag på väggarna och höjdanpassad duschkran
Nödlarmsknapp


Anpassade allmänna WC

Däck 8, i fören i närheten av caféterian


Övrigt

Dörrarna till ytterdäck är 88-89 cm breda,
  Ramp i aktern på däck 7, 8 och 9.